Regnskap

Import av kunder, leverandører og ansatte

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til venstre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [Contacts]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Kolonnene CustomerNo, SupplierNo eller EmplyeeNo må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

Det anbefales på det sterkeste at leverandører importeres med organisasjonsnummer. Når inngående fakturaer mottas i klienten er det dette Go søker etter blant eksisterende leverandører. Mangler en leverandør organisasjonsnummer, vil ikke Go finne denne og leverandøren blir dermed opprettet på nytt.

For abonnenter av Go Lønn kan det være hensiktsmessig å importere et utvidet ansattregister.

Last ned eksempelfil her. 

 Importer fil

NB: Før kontaktene importeres må det kontrolleres at reskontro nummerserier er riktig definert. Avstem også kontaktnumre i fil mot kontaktnumre i Go før innlesing (hvis opprettet).

Meny > Import

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

mceclip0.pngmceclip1.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter kontaktene.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse