Regnskap

Import av kontoplan

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til høyre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [ChartOfAccounts]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Ved import av kontoplan er det ikke tillatt å skrive over mva-kode på eksisterende konto med posteringer der mva-koden er låst til kontoen. Hvis klient opprettes i Go der standard kontoplan fra klientveileder benyttes, låses angitt mva-kode til alle salgskontoer (3000-3999). Er det gjort posteringer mot kontoer med låst mva-kode før denne importen leses inn, må mva-kode samsvare med det som allerede er angitt på konto i kontoplanen. Skal mva-kode erstattes med en annen, må feltet LockVatCode settes til 0 for gjeldende konto for så å låse kontoen i ettertid. 

Anbefaler å ikke importere systemkontoer for mva fra gammelt system (2700-2739) da disse kan avvike fra Go sine systemkontoer for mva. Oppstår da risiko for at kontotekst ikke stemmer med kontoens funksjonalitet i Go.

Last ned eksempelfil kontoplan.

Last ned filbeskrivelse kontoplan.

Importer fil

Meny > Import

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

mceclip0.pngmceclip1.png

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter/redigerer hovedbokskontoene.

Eksisterende kontoplan blir ikke erstattet, men eksisterende kontoer overskrives med informasjon fra importfil.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse