Regnskap

Import av produkter

Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til høyre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [Products]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert).

Skal en stor mengde produkter importeres anbefaler vi maks 10 000 produktlinjer per importfil.

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

 Importer fil

Meny > Import

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

mceclip0.pngmceclip1.png

 Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter produktene.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse