Regnskap

Import av anleggsmidler

 Filoppsett

Anbefaler bruk av Excel for å lage importfil.

For å fortelle Go hva du leser inn, må det dette angis i første celle over og til høyre for tabellen med data. I dette tilfellet skal fil angis med [FixedAssets]. Videre må relevant data fylles inn for hver kolonne. Vær obs på at avskrivningstid (EconomicLife) skal oppgis i antall måneder. Påkrevde kolonner må inneholde data. Lagre filen som .xlsx eller .csv (semikolonseparert). 

Last ned eksempelfil her.

Last ned filbeskrivelse her.

 Importer fil

Meny > Import

Last opp «Standardimport». Trykk «Velg fil» og hent opp filen du skal importere. Angi en annen beskrivelse hvis ønskelig og trykk «Last opp».

mceclip0.pngmceclip1.png

 

Trykk «Importer». Filen leses nå inn og oppretter anleggsmidlene.

Import_standardimport_anleggsmidler_importer_anleggsmidler.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse