Nyheter i Go

Nyheter uke 43

Regnskap

Ny funksjonalitet

 • Implementert scroll i kolonnevelger.
 • Mulig å knytte fordelingsnøkkel avdeling til konto i kontoplanen.

Generelle forbedringer

 • Mulig å filtrere på "Ingen prosjekt" i alle regnskapsrapporter der prosjektfilter fins.
 • Balanserapport: Udisponert overskudd/underskudd kan nå filtreres på avdeling.
 • Rettet feil i avdelingsfilter når avdelingsnavnet består av tall.

Finans

Ny funksjonalitet

 • Betalinger som venter på autorisasjon fremkommer nå i klientvelgeren. Denne telleren er tilgangsstyrt og vises kun for brukere med full tilgang eller lesetilgang til betalinger på aktuell klient.
  • Telleren er ved publisering oppdatert for alle klienter som har hatt aktivitet i betalingsmenyen den siste måneden. For de klientene som har få betalinger og ingen aktivitet den siste måneden, vil telleren aktiveres automatisk når neste faktura legger seg i autoriseringslista, eller ved endring i eksisterende betalinger (drag and drop, datoendringer o.l.)

mceclip0.png

 

Lønn

Ny funksjonalitet

I lønnskjøring med typen "halv skatt":

 • Ansatt(e) kan markeres så de får beregnet full skatt.
 • Lønnsart kan settes opp så den beregner full skatt i lønnskjøringen.
 • Les mer om dette i hjelpeartikkel lønnskjøring type halv skatt.

Generelle forbedringer

I malen vår for nye klienter er haken for inntektsmelding slått av på alle lønnsarter som er naturalytelser.

mceclip0.png

Dette betyr at naturalytelsene ikke kommer med i automatisk beregnet månedslønn. (Haken fjernes ikke på klienter som er i produksjon.) 

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse