Lønn

Lønnskjøring type Halv skatt

En lønnskjøring av type Halv skatt beregner halv skatt på alle faste lønnslinjer. Legges det til en lønnslinje i lønnsutkastet, så blir det beregnet halv skatt av denne også.

 

1. Hvis en eller flere ansatte ønsker full skatt i lønnskjøringen:

Sett på haken her for ansatt:

mceclip0.png

Alle lønnslinjer får nå beregnet full skatt for denne ansatte. Det er ikke mulig å overstyre enkelte lønnslinjer til å beregne halv skatt.

 

2. Skal lønnsart alltid beregne full skatt:

Gå inn på Meny -> Innstillinger -> Lønnsarter og sett på haken for å beregne full skatt på lønnsarten når lønnsutkastet er opprettet med typen "halv skatt".

mceclip0.png

Denne lønnsarten vil i lønnskjøring med typen "halv skatt" beregne full skatt med prosenttrekk. Timer som registreres mot denne lønnsarten vil beregnes med full skatt.
Det er mulig å slå av haken i lønnsutkastet.

 

3. Redigering av lønnslinje i lønnskjøring med type halv skatt:

Lønnslinje kan redigeres i lønnskjøringen slik at den beregner full skatt med prosenttrekk. Trykk på lønnsarten og rediger ved å sette på haken her:

mceclip2.png

Denne lønnslinjen beregner full skatt når haken er satt på.

Har lønnslinje fra før tabelltrekk, og hake settes på i lønnsutkastet, så vil det alltid beregnes full skatt med prosenttrekk.

 

4. Hva beregnes med full skatt og hva beregnes med halv skatt:

Beregningen for den ansatte spesifiserer grunnlaget for halv trekk og fullt trekk:

mceclip3.png

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse