API

Diverse avklaringer rundt Smartdok integrasjonen

Jeg har avvikende ansattnummer mellom PowerOffice og Smartok, hva gjør jeg?

Hvis det er lagt opp til 4 sifferet ansattnummer i Smartdok og det må være samme ansatt nr i GO som i Smartdok så må disse endres i Smartdok til tresifret/eller lik som i GO. Smartdok har ikke lagt opp til bruk av ekstern kode, slik at det må være er 1:1 samsvar mellom ansatt nr i begge systemene.

 

Kan Smartdok slette timer i PowerOffice via API?

Ja, Smartdok har mulighet å slette timene via API'et for deretter og overføre på nytt korrekt.

 

 

Vi ønsker å ha ferie/fravær i SmartDok også, er det da behov for å ha aktivt abonnement på ferie og fravær i PowerOffice i tillegg?

Det finnes per i dag ikke en løsning som kombinerer disse to variantene. Her må man nesten ta stilling til om man ønsker å benytte ferie & fravær funksjonaliteten i Smartdok eller i PowerOffice.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse