Faktura

Hvordan man importerer fakturabilder etter å ha importert fakturajournal

Det er mulig å laste opp fakturabilder som PDF-dokumenter etter å ha importert en bilagsjournal i f. eks Excel-format.

 

Fremgangsmåten går ut på å lagre alle fakturabildene i en ZIP-fil, som deretter lastes opp som en standardimport under meny - import.

 

Fakturanummeret må være en del av navnet på PDF-filen(e).

 

Kriteriene for navn på PDF-dokumentene er som følger:

 

«Faktura 12345.pdf» => «12345» velges ut

«12345.pdf» => «12345» velges ut

«1-2345.pdf» => Ingen treff siden «1-12345» inneholder ikke bare tallene 0-9

«12345 67890.pdf» =>Ingen treff siden det er 2 deler som kun inneholder tall

 

Merk at fakturaen kun overskrives hvis fakturaen er importert.

 

Se bildeeksempel:

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse