Sikkerhet

Innlogging og krav til passord i PowerOffice Go

I denne hjelpesenterartikkelen finner du hva du skal logge inn med i PowerOffice Go, og vi lister opp kravene til passord ved innlogging. Bruker logger inn med sitt brukernavn som er e-posten bruker ble invitert inn med. Passordet er brukers selvvalgte passord. 

 

Passord

Innholdskravet til passordet er at det må være minst 10 tegn langt, og det må inneholde minst tre av følgende: små bokstaver, store bokstaver, tall eller ikke-alfanumeriske tegn (spesialtegn).

Vi har ingen krav til bytte av passord. Samme passord kan benyttes fritt. Det er viktig å velge et sterkt og unikt passord ved valg av passord. 

Det legges på en eksponensiell delay hver gang brukeren forsøker å logge inn, som etter hvert stopper brukere som har forsøkt flere ganger. Passord er lagret med PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2), som er er designet for å gjøre angrep mot passord svært tids- eller ressurskrevende. 

 

Glemt passord

Hvis du har glemt passordet kan du trykke på lenken "Glemt passordet?" som vises i innloggingsdialogen. Du vil da bli sendt til siden "Tilbakestill passord" og få mulighet til å motta engangspassord tilsendt til e-posten som er brukernavnet ditt. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse