Regnskap

Mva-spesifikasjon

Meny > Rapporter > Mva-spesifikasjon

Rapporten mva-spesifikasjon spesifiserer beregnet merverdiavgift etter oppsett i ny mva-melding og KS-Komplett's avstemmingsskjema for ny mva-melding.

I toppen ligger et sammendrag av rapporten, per utgående og inngående mva, sortert per mva-sats. Sammendraget kan kollapses om ønskelig.

Mva-spesifikasjon_sammendrag.png

Selve rapporten er gruppert per utgående og inngående mva, sortert på benyttet mva-kode samt på hovedbokskonto under hver mva-kode. Kolonnerekkefølgen kan settes opp etter eget ønske ved å dra kolonnen til ønsket plassering.

På kontolinje vil rapporten varsle hvis det er benyttet en annen mva-kode enn kontoens mva-kode (kontoens tilknyttede mva-kode i kontoplanen) på posteringer, for kontroll av mulig feilføring.

Mva-spesifikasjon_avvik.png

Har mva-kode 0, 7, 20, 21 og 22 (mva-koder som ikke rapporteres i mva-meldingen) blitt benyttet i kombinasjon med en konto som er tilknyttet en annen mva-kode (kontoens mva-kode), vil kontoen fremkomme i gruppering i bunn av rapporten for "Ikke-rapporterbare mva-koder". Kontoen vil ligge med varsel på benyttet mva-kode, for kontroll av mulig feilføring.

Har det blitt direktepostert mva på systemkontoene for mva med mva-kode 0 (gjelder ikke postering ved bokføring av mva-melding), vil berørte systemkontoer dukke opp under "Ikke-rapporterbare mva-koder" hvor sum direkteposteringer presenteres som grunnlag mva. Slike posteringer fanges ikke opp av mva-meldingen og må korrigeres med riktig mva-kode (med mindre det gjelder reelle manuelle korreksjoner).

Mva-spesifikasjon_ikke-rapporterbare_mva-koder.png

Rapporten har drilldown til underrapporten "Mva-spesifikasjon per transaksjon" som viser transaksjonene en kontolinje består av. Klikk på kontonavnet for å komme dit.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse