Nyheter i Go

Nyheter uke 46

Finans

 • Til info: Torsdag 17. til søndag 20. november skal en ny pulje med Eikabanker bytte banksystem. Det vil ikke være mulig å autorisere betalinger i dette tidsrommet, og betalinger som allerede er autorisert med forfall etter fredag 18.11 vil ikke bli behandlet av banken og må resendes tidligst mandag 21.11. Vi anbefaler alle berørte kunder å ikke autorisere betalinger med forfall etter 17.11 før systembyttet er gjennomført. Dette følgende banker:
  • Hjelmeland Sparebank
  • MelhusBanken
  • Jæren Sparebank
  • Bjugn Sparebank
  • Åfjord Sparebank
  • Haltdalen Sparebank

 

Regnskap

Generelle forbedringer

 • Raskere lasting av drilldownrapport "Mva-spesifikasjon per transaksjon".
 • Betalingsopplysninger lastes nå ned før kvittering for levert mva-melding via integrasjon, slik at betaling kan opprettes umiddelbart etter levering.
 • Tillatt å slette en upostert, systemgenerert mva-melding.
 • Liten justering i bilagstolk for bankkontonummer.

 

Time og prosjekt

Ny funksjonalitet

 • Ny og utvidet standardimport for prosjekt er nå klar. Nå er alle felter i prosjektlisten og prosjektkortet tatt med i importen, slik at f.eks endringer kan gjøres og importeres på nytt. Det er også kommet egen utskrift for standardimporten i prosjektlista.

mceclip0.png

 

 

Lønn

Generelle forbedringer

 • Egen konto for utbetaling av reiseregninger på kontaktkortet til den ansatte:mceclip0.png
 • Startdato og sluttdato som settes på arbeidsforholdet settes også som startdato og sluttdato på fanen "ansatt" på kontaktkortet. 
  Er det fylt ut informasjon i disse feltene før det settes på arbeidsforholdet, så vil denne være gjeldende.mceclip1.png

 

 • Mangler den ansatte skattekort for 2023 når januar lønn skal kjøres, så brukes skattekort for 2022 i lønnskjøringen. Har den ansatte ikke fått skattekort når februar lønn skal kjøres, så trekkes det 50% skatt på februar lønn.

 

Quality

Ny funksjonalitet

 • Rollen Lønnsansvarlig er nå gjort tilgjengelig under Generelt steget når et oppdrag registreres. Her kan en legge inn den personen som skal utføre tjenester under innstillinger som har rollen "lønnsansvarlig" liggende som foretrukket utførende på tjenesten. Ellers fungerer feltet som de andre feltene, og arver medarbeider i de tilfeller der lønnsansvarlig ikke legges inn. 

 • Det er lagt inn en sperre ved deaktivering av et kontaktkort på Kunde når kundekortet er knyttet til et aktivt oppdrag. 

 

Mobil

Ny funksjonalitet

 • Godkjenning: Bilag med dato i låst periode - Nå er det mulig å postere bilaget i appen på første dato i åpen periode på samme måte som kan gjøres via web.

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Nye utvidelser:

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse