Lønn

Feriepengerapport - når hittil i år verdier er lest inn

Jeg får feil verdier i feriepengerapporten ette å ha importert hittil i år verdier?

Rapporten mangler hittil verdier hvis man ikke filtrerer på hele året. Er det importert historisk verdi for feriepenge avsetning i en hittil i år verdi import, så legger disse verdiene seg på 01.01.xx. Legges verdien direkte i ansattkort så kommer de på 31.12.xx.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse