Quality

Forklaring på datoer i Quality - oppdrag

  • Gjeldende avtaledato.

mceclip0.png

 

Startdato er datoen for når selskapet skal overta ansvaret for kundens oppgaver. Kan settes tilbake i tid.


Ajourført- her settes datoen for oppdragsansvarliges pliktige gjennomgang av oppdraget. Denne datoen vil fremkomme av oversiktsbildet for aktive avtaler. 

Gjeldende avtaledato- Dersom det eksisterer en avtale allerede kan dato for avtalens inngåelse legges her. Når ny avtale genereres i Go vil det komme egen tekst om at den nye avtalen erstatter gammel dato angitt her i dette feltet. Ved elektronisk signering i systemet, vil datoen bli fornyet til den nye avtalens avtaledato. 

 

Nærmere forklaring:

Dette feltet/datoen tilsvarer avtaledato som du legger inn via knappen "Lag avtale" når du oppretter en helt ny avtale eller oppdaterer en eksisterende avtale. "Gjeldende avtaledato" blir oppdatert automatisk hvis du bruker elektronisk signering og når signeringsdato er oppdatert i oppdraget. Hvis du ikke bruker elektronisk signering så må du manuelt oppdatere "Gjeldende avtaledato" slik at den blir lik avtaledatoen i bildet under. 

 

mceclip1.png

 

 Hvis du har en eksisterende avtale laget i et annet program når du starter med Go, så registrerer du avtaledato for denne avtalen her. Når du etter hvert oppretter en ny avtale i Go så vil "Gjeldene avtaledato" endres når du legger inn avtaledato via knappen "Lag avtale". 

 

Signert- her settes dato for når en oppdragsavtale er signert av kunden. Denne må endres for hver gang det foretas endringer som kreves ny signatur og ny avtale etableres og sendes til signering. Den dato som settes her vil vises i oversiktsbildet for aktive avtaler. Dersom elektronisk signering benyttes via systemet settes datoen automatisk.

NB! Signert dato for oppdraget settes til tidspunktet Go mottar beskjed fra Signant om at signaturen er fullført. For å sikre at alle signeringsdatoene i Go er oppdatert, så kjører vi en prosess mot Signant hver morgen som oppdaterer eventuelle manglende signeringsdatoer på oppdragene. Dette er årsaken til forsinkelser på 1 dag i signeringsfeltet.

 

Sluttdato- settes dersom det er et begrenset oppdrag, eller når oppdraget er valgt avsluttet. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse