Lønn

Nye lønnsregler i PowerOffice fra 01.01.2023

Endringer i a-meldingen fra 01.01.2023:

Permisjonsbeskrivelse

Nye beskrivelser erstatter utdanningspermisjon og velferdspermisjon.
mceclip1.png

Har du rapportert velferdspermisjon eller utdanningspermisjon i 2022 som fortsetter ut i 2023, så må disse endres.

Anbefalt løsning: Behold startdato på permisjonen og PermisjonsID, og bytt til riktig ny permisjonsbeskrivelse.

Alternativ løsning: Avslutt eksisterende permisjon, og opprett ny permisjon med ny startdato, ID og beskrivelse. Ulempen ved å benytte denne måten er at arbeidstaker blir stående uten permisjon frem til a-meldingen for januar rapporteres.

mceclip0.png

Ved import i PowerOffice av A02, vil ansatte som har vært rapportert med permisjon iht gammel beskrivelse på arbeidsforholdet, lagres med gammel beskrivelse. Etter importen redigeres det på arbeidsforholdet til riktig ny beskrivelse, eller permisjonen hakes av for avsluttet.

 

5% ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 750.000,- pr ansatt

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om beregning av ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % på lønn ol. over kr 750 000. Beløpsgrensen gjelder pr. ansatt pr. arbeidsgiver. 

Det kommer frem i § 2 at arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning ikke skal regnes med i grunnlaget for denne ekstra arbeidsgiveravgiften. Etter dette blir grunnlaget for denne 5 % ekstra arbeidsgiveravgift alle andre ytelser/fordeler som arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av.

Beregningen ivaretas av PowerOffice i lønnskjøringen.

Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert.

Les mer på Skatteetatens side her.

 

Økonomiske vanskeligheter

Per dags dato skal arbeidsgivere som er i økonomiske vanskeligheter anvende beregningskoden «sektorunntatt aktivitet». Dette medfører at det er vanskelig for Skatteetaten å fremskaffe en oversikt over arbeidsgivere som innrapporterer at de er i økonomiske vanskeligheter.

Det er derfor opprettet en ny arbeidsgiveravgiftsregel "økonomiske vanskeligheter". Den fungerer på samme måte som sektorunntatt aktivitet, men rapporteres særskilt.
mceclip0.png
(Frem til og med 31.12.2022 blir det med denne innstillingen rapportert som "sektorunntatt aktivitet".)
Les mer hos Skatteetaten her.

El-bil

Beskatning av firmabiler som er elbiler gjøres i 2022 med 80% av bilens listepris som ny som grunnlag. Denne rabatten avvikles fra 2022, slik at elbiler verdsettes til 100% av listepris, på lik linje med tradisjonelle biler.

 

Lønnsbeskrivelser:

Endringene er ivaretatt av PowerOffice.

Utgår: Utgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på hybel, brakke eller privat
Ny: Utgiftsgodtgjørelse, reise kost ved overnatting på hybel eller privat med kokemulighet

Utgår: Utgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på pensjonat

Ny: Utgiftsgodtgjørelse, reise kost ved overnatting på hybel, pensjonat eller brakke uten kokemulighet

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse