Lønn

Ansatte med D - nummer og inaktivering

Info. D-nummer inaktiveres fem år etter tildeling.
Hvorfor inaktivere:
•Forhindre viderebruk av d-nummer av andre enn rettmessig eier av d-nr
•Indikasjon hvor sikre vi er på identiteten
•Kan hjelpe med å vurdere bosetting
•En av flere virkemidler i arbeidet med å løfte kvaliteten i Folkeregisteret
•Følge forskrift
D-nummer inaktiveres fem år etter tildeling
Hva betyr dette:
•Personer med et inaktivt d-nummer får ikke utstedt skattekort året etter de blir inaktivert
•I januar 2023 vil det være en del som ikke har skattekort
•Vi (Skatteetaten) har (forhåpentligvis) fanget opp de fleste som har behov for aktivt d-nummer
•Har jobbet med informasjonsarbeid og andre tiltak i hele 2022
•Personer med inaktivt d-nummer må få det reaktivert før de får utstedt skattekort
For mer info hos Skatteetaten les her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse