Nyheter i Go

Nyheter uke 3

Mobil

app_icon.png

App ikon for den nye Poweroffice Go appen er oppdatert.

  • Vi vil også informere brukere av den gamle PowerOffice Go Mobile-appen, om å laste ned den nye appen. Denne meldingen vil i første omgang sendes til brukere, som bruker timeregistrering og ferie og fravær.

Quality

Ny Regnskapslov og ny GFRS
Hva har det å si for avtaleverket som ligger i Go Quality?

Avtalen vår er i tråd med nytt lovverk, og kan benyttes slik den foreligger. 

Vi har notert oss noen endringer vi har lyst til å gjøre som vil underbygge valgfrihet som ligger i nytt lovverk, videre noen justeringer som må utføres av dere som brukere av avtalen. 
Det er laget en artikkel under Quality som tar for seg de endringer som vil bli foretatt og som viser de anbefalte justeringer dere må utføre selv. Se artikkelen her

 

Time og prosjekt

Generelle forbedringer

  • Rettet bug i sykefraværsrapporten. Den viser nå arkiverte og inaktive ansatte så lenge som ansatte har registrert fravær i angitt periode i rapporten. Historisk data vil dermed nå være mulig å frem.

 

Finans

Generelle forbedringer

  • Adressefelt er nå inkludert i remitteringsfiler og Telepay-filer ved utbetaling fra ansattreskontro.

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse