Regnskap

Reversere bilag

Har et bilag feilaktig blitt postert er det mulig å reversere dette på en enkel måte. Det er kun mulig å reversere inngående bilag som har bilagsbilde.

Utføre reversering

Gå inn på det posterte bilaget som skal reverseres. Trykk «Rediger» og velg «Reverser».

Bilagsf_ring_korriger_og_reverser_bilag_reverser_bilag.png

Legg inn kommentar, trykk «Reverser» og reverseringsbilag blir generert hvor bilaget er tilbakeført i sin helhet.

Bilagsf_ring_korriger_og_reverser_bilag_reverser_bilag_utf_r_reversering.png

En banner i toppen av originalbilaget vil dukke opp med link til tilbakeføringsbilaget. Klikk på denne for å åpne dette. Det er også opprettet link til tilbakeføringsbilaget i bilagets historikk.

Bilagsf_ring_korriger_og_reverser_bilag_reverser_bilag_fane.png

Er årsaken til reverseringen en feil i bilaget som ikke lenger er mulig å korrigere, og bilaget ønskes ført på nytt, benytt del-knappen for å laste bilagsbildet opp i dokumentsenteret for så å sende det på nytt inn i bilagsføringen.

Reverserte bilag i rapporter

Når en reversering gjennomføres, vil opprinnelig bilag og tilhørende reverseringsbilag, oppheve hverandre slik at summen av disse gir en null-effekt i regnskapet. I alle regnskapsrapporter som viser konteringslinjer, vil disse bilagslinjene være presentert i kursiv og kan skjules av et filter om ønskelig. Bilag involvert i en reversering, vil være merket om de er reversert eller er en reversering.

Merk: Gjøres en reversering av et bilag som ligger i låst periode vil reverseringen kunne føres på første ledige dato i åpen periode. Gjøres dette, vil opprinnelig bilag ha effekt i regnskapet frem til datoen det er reversert, men bilaget skjules likevel av dette filteret. Det kan derfor oppstå avvik i saldo på rapporter ved bruk av dette filteret hvis til-dato settes slik at reverseringen ikke blir med i utvalget.

Bilagsf_ring_korriger_og_reverser_bilag_skjul_tilbakef_ringer_hake_av_reversering.png

Bilagsf_ring_korriger_og_reverser_bilag_skjul_tilbakef_ringer_hake_paa_reversering.png

Kontrollspor

I bilagsdetaljene til reverseringsbilaget er det mulig å få presentert detaljene til bilaget som er reversert ved å sette hake på for «Vis korreksjoner». Har opprinnelig bilag vært korrigert før det endelig ble reversert, vil alle bilagene i forbindelse med korrigeringen også være presentert her.

Bilagsf_ring_korriger_og_reverser_bilag_bilagsdetaljer_vis_korreksjoner_reversering.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse