Regnskap

Om ny funksjon for korrigering av bilag

Ved korreksjoner som endrer konteringsstrengen (utenom beskrivelse) til et postert bilag, vil alltid to nye bilag bli generert; ett reverseringsbilag som tilbakefører opprinnelig bilag i sin helhet (på eget bilagsnummer), samt et nytt bilag der bilaget er postert i sin helhet med utførte endringer (på eget bilagsnummer). Dette uavhengig om bilaget føres mot åpen, låst eller en åpnet, tidligere mva-rapportert periode.

Rapportfilter

Ekstra bilag som oppstår ved korreksjon, lager naturligvis mange ekstra føringer regnskapet. Alle regnskapsrapporter som presenterer konteringslinjer er derfor utstyrt med et filter som kan filtrere vekk alle bilagsnummer og tilhørende konteringslinjer som ikke lenger har effekt i regnskapet. Slike konteringslinjer er presentert i kursiv i rapportene når filteret ikke er slått på.

Kontrollspor

Kontrollsporene ved korrigering av bilag i Go er nå vesentlig forbedret. Uansett hvilket bilag som åpnes i en kjede av korreksjoner, er det enkelt å navigere til:

Korrigert bilag: navigerer til forrige versjon av bilaget

Reversert av bilag: navigerer til bilaget som reverserer dette bilaget (hvis bilaget er korrigert på nytt)

Gjeldende bilag: navigerer til siste versjon av bilaget (hvis det ikke er siste versjon av bilaget man står inne på).

Dette gjøres ved å gå inn på bilagets bilagsdetaljer.

I bilagsdetaljene til siste versjon av bilaget er det mulig å få presentert detaljene til alle involverte bilag i en kjede av korreksjoner ved å sette hake på for «Vis korreksjoner».

Kostnad

Det medfører ingen ekstra kostnad ved å korrigere et bilag. Reverseringsbilaget og det nye bilaget som genereres i forbindelse med en korreksjon, er alltid gratis å postere.

Bakgrunn for endring av funksjonalitet

  • Integrasjonsparter som henter transaksjonsdata over API, kan hente transaksjoner fra sist overførte bilagsnummer når allerede overførte bilagsnummer aldri vil endre innhold. Dette vil medføre en vesentlig reduksjon i trafikken over våre API’er som igjen fører til bedre ytelse.
  • Bedre sporing og oversikt over endringer i et bilag som er korrigert og/eller reversert, spesielt bilag som korrigeres flere ganger.
  • Diverse fremtidige funksjonaliteter i Go kan enkelt identifisere endringer som gjøres på et bilag når opprinnelig bilagsnummer aldri endrer seg.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse