Quality

Anti-Hvitvasking (AML) - Oppstart av et abonnement


Det foreligger et eget abonnementskort for AML - Anti-Hvitvasking under Innstillinger - System - Abonnement.


På abonnementet ligger det link til aktuell priser og betingelser på selve abonnementet. 
Abonnementet blir ikke automatisk aktivt ved å starte det, vi forklarer fremdriften under her: 


1. Aktivere abonnementet
Når trykker "abonner" på abonnementskortet kommer et dialog med "søknadskjema" frem som må fylles ut. Feltene for orgnummer og selskapsnavn hentes automatisk sammen med selskapets bankforbindelse:


2. Sjekk om selskapet er underlagt hvitvaskningsloven
Søknaden sendes inn til Kundesjekk som foretar en sjekk om selskapet er underlagt lovverket og har myndighet til å foreta hvitvaskingssøk. Skulle selskapet ikke være berettiget, vil beskjed om dette bli gitt. 

3. Signering av avtale
Dersom selskapet er berettiget sender Kundesjekk en mail og en sms til oppgitt kontaktperson om signering av BankID brukerstedssertifikat avtale. Denne må signeres før prosessen kan gå videre. Avsender er "signering@bankid.no".

4. Søknad om Sertifikat
Når avtalen er signert oversendes informasjon til søkers banksforbindelse. Banken utsteder et sertifikat for oppslag underlagt hvitvaskningsloven. Denne prosessen kan ta noen dager. 

5. Aktivering av abonnement
Ved mottak av utstedt sertifikat, opprettes egen portal under Kundesjekk til deg som bruker, og abonnementet er aktivt og klar for bruk. 
Kontaktperson oppgitt i søknaden vil motta en mail fra kundesjekk om at abonnementet er aktivt, i tillegg vil det komme et varsel til abonnementsansvarlig på aktuell klient i GO. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse