Quality

AML - Foreta organisasjonssøk


Når ditt byrå har mottatt sertifisering for oppslag etter Hvitvaskningsloven, kan arbeidet med å dokumentere anti-hvitvaskingsarbeidet starte.

Følgende søk kan foretas:

  • Organisasjonssøk, inkluderer firmaattest og Eierkart når foretatt via POgo
  • Egenerklæring Organisasjon

    I tillegg kan det manuelt foretas egne søk på:
  • Eierkart
  • MediasøkForeta oppslag:
Trykk "Start søk" eller "Nytt søk" under steget Kartlegging, seksjon Anti-hvitvasking (AML) og Risiko:Linken fører deg inn i din portal hos Kundesjekk og inn på søket "Organisasjonssøk".
Systemet fyller ut med orgnasisasjonsnummeret til Kunden knyttet til oppdraget og legger på en referanse som forteller systemet at resultatet av dette søket skal inn på Oppdraget hvor søket ble startet fra.
Mottatte oppslag

Når et oppslag er ferdig behandlet i portalen, vil de automatisk legge seg inn på det oppdraget det ble søkt fra. PDF-dokumentene legger seg til høyre på seksjon "Anti-Hvitvasking (AML) og Risiko. 

Vi utarbeider en liste over de søk som er foretatt i selve steget, hvor dato for søk fremgår. 
Datoen forteller følgende:
* Sort dato - søket er under 6 mnd gammelt
* Gul dato - Søket er mellom 6-24 mnd gammelt og må vurderes om kan benyttes fremdeles
* Rød dato - Søket er over 24 mnd gammel og ansees som vanskelig å benytte videre uten tilleggshandlinger. 

Det foretas et uttrekk av organsiasjonssøket på vedtektfestet formål og bransje. Disse presenteres også i veilederen: 

 

 

Flere oppdrag knyttet mot samme kunde

Når Organisasjonssøk og Egenerklæring foretas på en Kunde som er tilknyttet flere oppdrag, vil dokumentasjonen legge seg på alle oppdragene. 
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse