Quality

AML - Foreta Personsøk


Det er to ulike måter å foreta et oppslag på person. Starten er alltid inne i veileder for oppdrag, steg Kartlegging, seksjon Anti-Hvitvasking (AML) og Risiko. 


Det foreligger to ulike personoppslag:

  • Personoppslag med ID
    Krever at personen som det foretas et oppslag på mottar en mail og en sms hvor vedkommende må logge inn med BankID for å bekrefte identitet og om vedkommende er å anse som PEP/RCA.
    I vårt system angis dette som "Bekreftet personoppslag" og består av to dokumenter, et personoppslag og et oppslag med signatur fra mottaker. 

  • Personoppslag
    Krever ikke at personen det skal foretas oppslag på blir involvert. Personen får heller ingen viten om at søket er foretatt. Dokumentasjonen som kommer inn i Go består av et dokument. 

Alle dokumenter vedrørende personoppslag legger seg som dokumentasjon på steget "Kundekontiltak".

 

 

Personoppslag etter et oppslag på organisasjonsnummer og personen har en rolle i selskapet

Dersom det er foretatt et oppslag på organisasjonsnummer og personene en ønsker foreta et oppslag på har en offisiell rolle i selskapet anbefales følgende fremgangsmetode. 

Trykk på "start søk" for å komme inn i din portal hos Kundesjekk.no. 
Gå i menyen til venstre og velg "Arkiv": 


Søk opp kundenavnet i søkefeltet og velg siste foretatte oppslag:


Gå på fanen for "personer" og velg den eller de personene som skal foretas oppslag på og velg mellom "Personoppslag med Id" eller "Personoppslag".
Ved å følge denne fremgangsmåten følger vår referanse med og systemet vet hvilke oppdrag som skal oppdateres med dokumentasjonen. Personoppslag når person ikke har en offisiell rolle i selskapet, eller det ikke er foretatt et organisasjonsoppslag tidligere

Velg Oppslagsmenyen på venstre side og velg om det skal foretas et Personoppslag med ID eller et Personoppslag. Fyll inn skjema og trykk "start". Det foretatte søket er uten vår referanse og systemet vil derfor ikke kunne plassere dokumentasjon automatisk på riktig oppdrag. Dokumentasjonen kommer inn og presenteres i rapporten "Mottatte AML-søk" som ligger under Oppdrag - Quality - Oversikt og kan derfra knyttes opp mot de oppdrag som personen har en tilknytning til. Se "gjenbruk av personoppslag".


Rolleoversikt

I portalen kan en søke opp personer med roller avdekket gjennom oppslag tidligere. Ved å skrive inn navnet og søke kan en via listen gå direkte til arkivet og sende inn personoppslag fra den arkiverte enheten: Trykkes det på selskapsnavnet i tabellen går systemet til det arkiverte organisasjonssøket som er foretatt. Trykkes det på navnet på personen går systemet til det arkiverte organisasjonssøket, men til fanen for Personer slik at personoppslag kan foretas. 


Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse