Quality

AML - Administrere søk i rapporten "Mottatte AML-søk" (Gjenbruk av søk)


Under Oppdrag - Oversikt vil det foreligge en widget med rapporter så lenge selskapet har et aktivt abonnement på AML gjennom Poweroffice GO. 

Rapporten "Mottatte AML-søk"
Rapporten viser alle oppslag av typen organisasjonssøk (inkl firmaattest og eierkart PDF), egenerklæring og personsøk med eller uten ID som er foretatt i selskapets portal hos kundesjekk gjennom POGO. 

Oppslag uten referanse: 

Dersom det er foretatt oppslag i portalen uten at det er oppgitt POGoreferanse på søket, vil disse havne i rapporten uten å være tilknyttet et oppdrag/kunde. Disse søkene kan i ettertid tilknyttes et oppdrag/kunde slik at dokumentasjon havner på riktig plass. Handlingen krever rettighet til å administrere AML-rapporten, se forklaring i eget avsnitt under her. 

Gjenbruk av personsøk på tvers av Oppdrag/Kunder:

Der det er foretatt et personsøk hvor personen har roller i flere selskaper og det foreligger behov for dokumentasjon på personen, kan en via rapporten "Mottatte AML-søk" knytte allerede utført søk opp mot flere kunder/oppdrag. Dette gjøres via "Administrer tilknytning":
Fjerne tilknytning

Søk opp personen, åpne "Administrer tilknytning" og ta bort det selskapet hvor personen ikke lengre er en tilknyttet person, eller var en feilopprettet tilknytning. Når trykker OK kommer det opp en ny dialog hvor årsaken til fjerningen må angis:

 

 

Administrere rapporten "Mottatte AML-søk" 

Alle brukere med rettighet til Oppdrag kan gå inn på rapporten og søke opp de ulike søkene. For å kunne knytte et dokument til en kunde eller laste ned og se dokumentene, kreves det en egen rettighet. Rettigheten ligger presentert under Brukere - Roller - valget Quality oppdrag:


Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse