Nyheter i Go

Nyheter uke 10

 

Quality

Ny funksjonalitet

AML - Anti Hvitvasking
i Go er nå ute for de partnere som har fått godkjent sitt abonnement gjennom vår løsning hos Kundesjekk.no.
Det vil bli sendt ut en liten "anbefalt metode for å foreta søk" i løpet av uken. 

Hvor finner du løsningen?
Velg et oppdrag, gå til Kartleggingssteget og seksjon Anti-hvitvasking (AML) og Risiko:
Enda ikke tegnet abonnement? 
Aktiv Kampanje:
Registrer innen 30. april og få tre måneder med fri månedsavgift, betal kun for forbruk.
Følg linken for å aktivere: https://kundesjekk.no/po-kontakt/


Generell forbedringer

Det er foretatt en endring i visning av oppdrag når Bruker har rettigheten "administrer mine oppdrag". Listen inneholder kun de oppdrag der Bruker har tilknytning gjennom oppdragsrolle eller står som utfører av en oppgave under oppdrag. 


Regnskap

Generelle forbedringer

  • Rettet feil i mva-melding for egendefinert periode. Rapporten viser nå samtlige rapporterbare mva-koder (også k-koder for kompensasjonsmelding) uansett mva-oppsett på klienten.

  • Rettet feil der korreksjon av beskrivelse på konteringslinje ikke fremkom i hovedbok og leverandørreskontro etter korreksjon.


Lønn

Generelle forbedringer

  • Nye alternative kolonner i rapporten "arbeidsforhold", avdeling og avdelingsnummer.

I PowerOffice er det nå kjørt en prosess der alle arbeidsforhold som har sluttdato før 01.01.2023, og som er uendret i 2023, er markert som "avsluttet og ferdig rapportert".

Skatteetaten sender denne måneden ut brev til ca. 15 - 20 000 opplysningspliktige i Altinn. Brevet blir sendt til arbeidsgivere eller oppdragsgivere som har rapportert ansatte eller frilansere med arbeidsforhold hver måned de siste 12 månedene, men som ikke har rapportert lønn. Dette er et tiltak for å bedre kvaliteten i Aa-registeret ved at sluttdato settes på arbeidsforhold som er avsluttet, og at disse ikke rapporteres lengre enn nødvendig.

Sluttdato bestemmer når rettigheter og plikter opphører, både for deg som arbeidsgiver og for arbeidstaker. For mer informasjon, les i veiledningen til a-meldingen her.

Skal den ansatte starte å jobbe igjen, så opprett nytt arbeidsforhold. (Arbeidsforholdet som er avsluttet kan kopieres). Har den ansatte feriepenger til gode, så kommer disse automatisk opp ved oppretting av lønnskjørings typen "feriepenger".

 

 

Byrå/Klient Admin

Generelle forbedringer

Når tilleggsdokumentasjonen SAF-T eksport tas med i "Avslutt kundeforhold" foretar systemet en kontroll  om alle kontoer i kontoplanen på aktuell klient har en tilknytning til SAF-T Standardkonto. 
Der tilknytningen mangler, gis det en mulighet til å korrigere dette på klienten før eksporten kan tas med. 

 


API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse