Faktura

EHF-fakturering til utlandet

GO støtter kun fakturering med EHF til utlandet der hvor mottaker er registrert i PEPPOL-nettverket. En oversikt over landkoder knyttet til PEPPOL-nettverket finnes her: https://www.tickstar.com/download-peppol-crash-course/peppol-bis-iso6523-codes/ 

 

Det kan benyttes landkoder i kombinasjon med mottakers org. nummer for å søke opp mottakere her: https://peppol.helger.com/public/locale-en_US/menuitem-tools-participant

 

Det finnes flere typer elektroniske fakturaer, og det kan derfor være greit å avklare med kunden først om hvilken type "elektronisk faktura" det er snakk om.

 

Eksempler på andre typer elektroniske fakturaer er "EDIFACT" og "OIOUBL". Sistnevnte er f. eks mer vanlig i Danmark enn EHF/PEPPOL. 

 

I Sverige er det også mulig å være registrert for mottak av EHF på EAN-nummer, noe GO per dags dato ikke støtter. Mottaker må være registrert for EHF på org-nummer.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse