Nyheter i Go

Nyheter uke 11

 

Finans

Til info:

Mandag 20.03 gjennomføres en teknisk fusjon av Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse. Vi vil derfor fjerne Arendal og Omegns Sparekasse som valg under utbetalingstjeneste, og migrere alle eksisterende kontoer over på Østre Agder Sparebank - som bytter navn til Agder Sparebank. BIC/SWIFT for de som bruker Arendal og Omegn i dag vil bli oppdatert automatisk.

Vær oppmerksom på at det ikke vil være mulig å sende betalingsfiler til Arendal og Omegns Sparekasse i perioden fredag 17.03 - mandag 20.03. Alle betalingsfiler som sendes inn i løpet av fusjoneringstidspunktet vil bli avvist av banken.

Kunder i Østre Agder Sparebank (nå Agder Sparebank) berøres ikke.

 

Regnskap

Generelle forbedringer

 • Ny logikk for angivelse av prosjekt på EHF-faktura fra Kartverket.
 • Rettet feil i tilfelle der rapport link til mva-meldinger fra 2022 forsvant selv om det ligger meldinger for 2022 postert.
 • Rettet feil der det ikke var mulig å postere kompensasjonsmelding for 2022.

 

Quality

Ny funksjonalitet på rettighet Oppdrag

 • Det er foretatt en endring i Rettigheten "Administrer Mine oppdrag" under Quality oppdrag. Rettigheten gir redigeringsrettighet til Brukere med Oppdragsroller, som Oppdragsansvarlig, Kundeansvarlig, Medarbeider og Lønnsmedarbeider. 
  Er bruker satt til utførende av en oppgave under Oppdragets Tjenestesteg/Planleggingssteg, gir denne rettigheten leserettighet til alle stegene på oppdraget,  foruten steget Dokumentasjon hvor Bruker har en viss redigeringsmulighet. 

  Listen over oppdrag Bruker har tilgjengelig viser nå ikke alle oppdrag, men kun de oppdrag Brukeren faktisk har tilknytning til gjennom oppdragsrolle eller utførende av en oppgave. 

  Oppdatert artikkel her.

Nye AML-funksjoner

 • Når et AML -organisasjonssøk er foretatt vises Formål og bransje til Kunden tilknyttet oppdraget under seksjon "Anti-hvitvasking (AML) og Risiko"  og  Signeringsrett og prokura vises under seksjon "Kundekontroll". 

Mobil

app_icon.png

2FA med SMS for mobilbrukere

Brukere med 2FA-krevende klienter kan nå logge inn i Poweroffice Go-appen ved hjelp av en SMS-kode som ekstra sikkerhet. Denne nye funksjonaliteten er tilgjengelig for brukere som ikke allerede har aktivert 2FA med PowerID.

-For tilgang til Poweroffice Go web, må brukere fortsatt opprette 2FA med PowerID.

Skjermbilde_2023-03-07_kl._17.02.32.png

SMS-kode blir sendt til telefonnummeret som brukeren har registrert ved innlogging:

Skjermbilde_2023-03-07_kl._17.15.25.png

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse