Mobil

Menyen: Bilag

  app_icon.png  

Bilag

"Bilag"-menyen gjør det enkelt å sende inn kvitteringer og annen dokumentasjon. Denne dokumentasjonen blir sendt til bilagsføring for å bli registrert i regnskapet. Ansatte og ikke-ansatte kan sende inn dokumentasjon og kvitteringer på tvers av klientene.

  • Brukeren får tilgang til å sende inn firmakort eller andre bilag på tvers av klienter 
  • Ikke-ansatte brukere kan sende inn dokumenter og firmakort-kvitteringer
  • Ansatte kan sende inn andre dokumenter til bilagsføring
  • Firmakort kvitteringer får bilagstype: Bank eller Manuelt bilag i bilagsføring. Les mer om firmakort her.
  • Andre bilag - brukeren sender inn dokumentasjon som blir tolket i bilagsføring. (for bl.a. bilagstype, beløp og dato)

-Tilgang til å sende inn kvitteringer som firmakort eller andre bilag

Bruker som er ansatt og har tilgang til kun en klient:

  • Brukeren trenger tilgang til rolle Mobil > Andre bilag for å få tilgang til andre bilag. (Firmakort tilgang vil bli tilgjengelig for disse brukere i Reise og kvitteringer menyen.

Bruker som ikke er ansatt eller har tilgang til flere klienter:

  • Tilgang til rolle: Mobil > Firmakort og/eller Mobil > Andre Bilag, gir brukeren tilgang til Bilagsmenyen.

Firmakort

Firmakort kan brukes for automatisk kontering av kvitteringer, som sendes inn fra appen og som ikke skal refunderes til den ansatte. Les mer om firmakort og bilagtypene her.

 

Les mer om rolletilgang Mobil > Firmakort og Mobil > Andre bilag her.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse