Regnskap

Rapportér mva-melding for omvendt avgiftsplikt

Innsending og rapportering til Skatteetaten/Altinn gjøres via integrasjon for de som skal levere mva-melding for omvendt avgiftsplikt for mva-perioder fra og med 01.01.2023.

Påse at klienten er satt opp med korrekte innstillinger for mva-rapportering.

Åpne Meny->Rapporter->MVA-meldinger. 

Velg året for perioden det skal rapporteres for og klikk på utkastet som er opprettet for mva-perioden.

Mva-melding_opprett_melding_omvendt_avgiftsplikt.png

Kontrollér meldingen og angi eventuell(e) merknad(er) til mva-linjene eller selve meldingen. Ved behov er det mulig å laste opp vedlegg (inntil 57 vedlegg á 25MB per vedlegg).

Mva-melding_omvendt_avgiftsplikt.png

Når dette er gjort, er mva-meldingen klar for rapportering og postering. Det er ikke mulig å overføre en mva-melding før perioden for terminen på meldingen er passert.

Trykk "Overfør og signer".

MVA-melding_overfoer_og_signer_.png

Hvis bruker allerede ikke er innlogget via ID-porten, må pålogging gjøres for verifisering av vedkommende som skal gjøre innsendingen. Trykk "ID-porten".

MVA-melding_paalogging_IDporten.png

Bruker blir rutet til ID-porten for pålogging. Brukeren må ha signeringsrett for mva-melding på selskapet som skal rapportere, for å kunne fullføre hele innsendingsprosessen.

Etter innlogging blir bruker rutet tilbake til mva-meldingen. Trykk "Overfør og signer" på nytt.

Bruker rutes til listevisningen for mva-meldinger som viser innsendingsprosessen. I denne prosessen blir mva-meldingen:

  • Validert (Skatteetatens valideringstjeneste)
  • Overført
  • Postert
  • Signert/levert

Etter levering, hentes kvittering for levert mva-melding (PDF) samt betalingsopplysninger for mva-meldingen. 

Merk: Skulle prosessen stoppe opp underveis med feilmelding eller varsel, se artikkel for Feilhåndtering ved stopp i innsendingsprosessen mot Skatteetaten/Altinn.

MVA-melding_innsendingsprosessen_omvendt_avgiftsplikt.png

Når prosessen er fullført kan betaling av skyldig mva opprettes, basert på nedlastede betalingsopplysninger fra Skatteetaten/Altinn.

Opprette betaling av skyldig mva

Klikk på linken "Opprett betaling".

MVA-melding_omvendt_avgiftsplikt_opprett_betaling_fra_liste.png

Kontrollér betalingsopplysningene og trykk "Opprett betaling".

MVA-melding_omvendt_avgiftsplikt_opprett_betaling.png

Betalingen er nå opprettet og ligger tilgjengelig i betalingslisten. Gå til betalingslisten ved å trykke på "Godkjenn betaling", eller på linken "Gå til betalinger" som dukker opp rett etter betalingen er opprettet, for å godkjenne betalingen.

MVA-melding_omvendt_avgiftsplikt_godkjenn_betaling.png

NB: Betalingsopplysningene er basert på den innsendte mva-meldingen. Er rapportert melding en korreksjonsmelding, hvor det tidligere har vært gjennomført utbetaling av mva for samme periode, må det gjøres en avregning for hva virksomheten faktisk er skyldig mva for perioden.

Det er kun mulig å utføre én betaling per mva-melding. Ved delbetaling må enten ny mva-melding leveres for samme periode for å få opprettet betaling av restbeløp, eventuelt at restbeløpet reskontroføres med bilagstype leverandørfaktura for utbetaling.

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse