Mobil

Hvordan sender jeg utlegg og andre bilag i PowerOffice appen

Utlegg og andre kvitteringer (Bilagstyper: Utlegg, Bank og manuelt bilag)

  • I Poweroffice-appen finner du to menyer hvor du kan sende inn dokumentasjon til PowerOffice:
    • Reise og kvitteringer
    • Bilag

Din rolletilgang kan være begrenset, noe som kan føre til at du ikke har tilgang til begge menyene. Hvis du mener dette er en feil, kan du lese mer om nødvendig tilgang her.

 

Dersom du har tilgang til "Reise og kvitteringer" -menye valg dette for å sende inn alle typer utlegg og kvitteringer:

 

 

 

  • Velger du her "Betalt privat" vil bilaget komme i bilagsføringen som "Utlegg".
  • Når 'Betalt med firmakort' er valgt, vil bilaget komme inn i bilagsføringen enten som et bankbilag eller et manuelt bilag. Typen av bilag som blir registrert, avhenger av hvilken konto som er lagt inn under 'Innstillinger' og 'Firmakort' på nettet. Dersom det ikke er lagt til noen konto under 'Firmakort' i innstillingene, vil dokumentene automatisk bli registrert som bankbilag i bilagsføringen

Les mer om innstillinger for firmakort og hvordan det blir kontert i bilagsføringen her.

 

Andre kvitteringer (Bilagstyper: Leverandørfaktura, kreditnota og manuelt bilag)

  • Hvis du skal sende inn andre typer bilag for eksempel leverandørfaktura som skal til regnskapet, så velger du dette ikonet i app.

 

Når du har trykket på "bilag" ikonet får du så velge hvilken klient du ønsker å sende inn dette bilag til.

Videre får du valget om "Betalt med firmakort" og "Andre bilag".

 

Velger du her "Betalt med firmakort" så vil dette fungere på samme måte som om du valgte dette under "Reise og kvitteringer". Så da kan typen bank bilag og manuelt bilag sendes inn fra både "Reiser og kvittering" samt "Bilag".

Dersom du kun har tilgang til en klient i Go med rollen - Mobil - Utlegg - Firmakort, har du ikke meny valget/ikonet "Bilag" i appen. Får du også rollen "andre bilag" vil ikonet for "Bilag" ligge i app.

 

Velger du her "Andre bilag" så vil typen bilag bli bestemt av tolken i bilagsføringen.

 

  • Forside på utlegg i bilagsføring på web- Vi har forside på utlegg (betalt privat) men ikke for betalt med firmakort (da kommer kvitteringer inn som Bank eller manuelt bilag)

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse