Mobil

Sende inn utlegg og bilag i PowerOffice appen

  • Hvis du skal sende inn bank bilag eller et manuelt bilag fra app, så må du velge dette ikonet i ny app.

 

 

 

Velger du her "Betalt privat" vil bilaget komme i bilagsføringen som "Utlegg".

 

Velger du her "betalt med firmakort" vil bilaget komme i bilagsføringen som bank bilag eller manuelt bilag. Hvilken type bilaget får (bank eller manuelt) avhenger av hvilken konto som er lagt inn på web under innstillinger og firmakort.

Bilaget er også da kontert i bilagsføringen.

 

 

  • Hvis du skal sende inn andre typer bilag så velger du dette ikonet i app.

 

Når du har trykket på "bilag" ikonet får du så velge hvilken klient du ønsker å sende inn dette bilag til.

Videre får du valget om "Betalt med firmakort" og "Andre bilag".

 

Velger du her "Betalt med firmakort" så vil dette fungere på samme måte som om du valgte dette under "Reise og kvitteringer". Så da kan typen bank bilag og manuelt bilag sendes inn fra både "Reiser og kvittering" samt "Bilag".

Dersom du kun har tilgang til en klient i Go med rollen - Mobil - Utlegg - Firmakort, har du ikke meny valget/ikonet "Bilag" i appen. Får du også rollen "andre bilag" vil ikonet for "Bilag" ligge i app.

 

Velger du her "Andre bilag" så vil typen bilag bli bestemt av tolken i bilagsføringen.

 

  • Forside på utlegg - Vi har forside på utlegg (betalt privat) men ikke for betalt med firmakort (da kommer kvitteringer inn som Bank eller manuelt bilag)

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse