• Sum av aktivitet 14
  • Siste aktivitet
  • Medlem siden
  • Følger 0 brukere
  • Følges av 0 brukere
  • Stemmer 2
  • Abonnementer 9

Aktivitetsoversikt

Ny aktivitet fra asbjorn Sorter etter ny aktivitet Ny aktivitet Stemmer
  • Det er etter mitt syn for snevert å lage en purrerutine utelukkende etter forsinkelsesrenteloven med 14 dager purring etter forfallsdato. Det siteres: Denne lov gjelder pengekrav på formuerettens o...

  • Denne artikkel bør omhandle prisendringer. En pris endres gjerne med en virkningsdato frem i tid. Veiledningen sier ikke noe om hvordan endringer påvirker andre faste data. Vil det skje f.eks en op...