Anleggsmidler

Det er per i dag ikke mulig å gjøre endringer på et aktivert anleggsmiddel. Det er heller ikke bygget støtte for å registrere tilgang og delsalg på eksisterende anleggsmidler. Salg av anleggsmiddel genererer et fakturautkast og må faktureres for å postere tilbakeføring av avskrivninger og eventuelle føringer mot gevinst/tap konto i regnskapet.