Direkteintegrasjon bank

Med direkteintegrasjon bank er det mulig å remittere til betalingsmottaker i både inn- og utland, med støtte for valutatransaksjoner. De fleste bankene i listen kan også levere bankavstemmingsfiler for daglig automatisk overføring og oppdatering i Go.