Gjør klient klar til bruk

Forberedelser før bruk: Få oversikt over hva som må hensyntas før klient opprettes i PowerOffice Go. Hva ønskes overført fra gammelt økonomisystem? Hvilke tilpasninger må gjøres? Hvilke avtaler skal videreføres? Hvilke overføringer skal videreføres?