Generelt om PowerOffice

Få oversikt over hva som må hensyntas før klient opprettes i Poweroffice Go. Hva ønskes overført fra gammelt økonomisystem? Hvilke tilpasninger må gjøres? Hvilke avtaler skal videreføres? Hvilke overføringer skal videreføres?