Go Mobile

Denne delen av hjelpefila er skrevet med bakgrunn i hvordan app funger for IOS (iPhone, iPad). Begge app'ene (IOS og Android) våre er tilnærmet lik, og du skal derfor finne de aller fleste svar i denne hjelpemanualen også for Android.