Avtalegiro

Avtalegiro kan per i dag kun benyttes av et lite utvalg pilotkunder. Offisiell lansering av funksjonaliteten vil bli formidlet i et nyhetsbrev når pilottesting er avsluttet.