Lønn

Lønnskjøring

Lønnskjøring startes fra Meny > Firma > Lønn.

Trykk Ny lønnskjøring og gjør de overordnede valgene for lønnskjøringen:

 

 

Betalingsdato foreslås ut i fra angitt Betalingsdato i Meny > Innstillinger > Lønnsinnstillinger

Type lønnskjøring foreslås som Ordinær. Ønsker man en annen type lønnskjøring så må dette velges fra nedtrekks-menyen. Følgende lønnskjøringstyper er tilgjengelige:

 

mceclip0.png

 

De ulike lønnskjøringstypene er beskrevet i en egen artikkel som du finner her.

Beskrivelse foreslås som måned og år ut i fra angitt Betalingsdato.

Videre definerer man om man vil ha med seg Faste lønnslinjer, Reiseregninger, Timer til og med dato, samt evt importert lønnsgrunnlag dersom dette er importert på forhånd via Meny > Import. Dersom man haker bort alle valgene, så opprettes en tom lønnskjøring.

Man kan enten velge å redigere Ansatte før man trykker Opprett lønn, eller redigeringen kan gjøres fra lønnskjøringen.

Fra lønnskjøringen er det mulig å endre utbetalingsdato, beskrivelse og følgende lønnskjøringstyper:

mceclip0.png

 

Ved godkjenning har man kun muligheten til å endre beskrivelse, samt dato for utsending av lønnsslipper.

Opprett lønn gir en oversikt over lønnskjøringen og man kan utvide oversikten ved å trykke på knappen Vis detaljer:

mceclip2.png

 

Da Go ikke har varsling for endring av skattekort, så anbefales det å starte med hente ned skattekort for alle ansatte fra knappen Hent > Skattekort når man har opprettet en ny lønnskjøring. Go vil da hente endringer på allerede nedlastede skattekort, samt manglende skattekort på ansatte der disse er tilgjengelige i Altinn. Skattekort blir hentet ned uavhengig av om du har angitt "Utelat fra denne lønnskjøringen" på en ansatt. Dersom du har overstyrt skattekortopplysningene på en ansatt, så vil overstyringen fortsatt ivaretas, da overstyring av skattekortopplysninger kun slås av dersom du velger å hente ned nye skattekortopplysninger inne på den ansatte.

 

Den nederste knappe-menyen er tilgjengelig uavhengig av hvor du står i lønnskjøringen:

mceclip0.png

Godkjenn - godkjenner lønnskjøringen, man har mulighet til å overstyre Betalingsdato, Beskrivelse og Dato for utsending av lønnsslipper

Forhåndsvisning - av Bankliste, Lønnsjournal, Lønn per ansatt og Lønnsslipper

Hent - Hent skattekort, Hent ettergodkjente reiseregninger og timetransaksjoner, Hent importert lønnsgrunnlag

Fjern - Fjern timetransaksjoner og fjern importert lønnsgrunnlag

Slett lønn - Sletter lønnsutkast

 

Følgende knappe-meny er tilgjengelig når du står på en ansatt i en lønnskjøring:

Legg til lønnslinje - velg lønnsart og legg inn nødvendige opplysninger på lønnslinjen

Forhåndsvisning - av lønnsslipp

Ambulerende - her legger man inn den ansattes andel til  ambulerende arbeidsgiveravgiftssone

Slett - sletter merkede lønnslinjer (NB! Sletter ikke Faste lønnslinjer inne på den ansattes arbeidsforhold)

Utelat enkeltansatte fra denne lønnskjøringen – kan angis to plasser når man står på en ansatt:

 

Utelat alle ansatte fra denne lønnskjøringen – trykk på personen med strek over til høyre for Oversikt (kan gjøres både når man står på en ansatt og på Oversikt):

 

Det kan være greit å bruke funksjonen Utelat fra denne lønnskjøring fra Oversikt dersom man bare skal kjøre lønn på noen få ansatte – da kan man etterpå fjerne Utelat fra denne lønnskjøringen på de personene man ønsker å ha med på lønnskjøringen.

PS! Når man kommer inn på ei ny lønnskjøring så viser venstremargen alle ansatte med et aktivt arbeidsforhold. Man bør ta en gjennomgang av alle ansatte før hver lønnsgodkjenning i forbindelse med innsending av a-meldingen.

Når man legger opp en ny lønnslinje på en ansatt, så kan man samtidig sette opp om dette skal være en fast lønnslinje på denne eller alle ansatte eller om denne lønnslinja kun skal legges opp som en variabel lønnslinje på alle ansatte på denne lønnskjøringen:

 

Man får opp Rediger lønnsart (de faste opplysningene på lønnsarten) ved å stå i feltet Lønnsart inne på Legg til lønnslinje og så trykke tasten F2.

Når man er ferdig med å legge inn lønnslinjer, så kan man ta en kontroll ved å stille seg på Oversikt og trykke Vis detaljer, evt forhåndsvise Bankliste, Lønnsslipper og Lønnsjournal.

Lønnskjøringen tar med alle ansatte med et aktivt arbeidsforhold og alle arbeidsforhold uten hake for Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert vil bli rapportert i A-meldingen når du trykker Godkjenn.

Arbeidsforholdene kontrolleres enklest ved hjelp av rapporten Arbeidsforhold som du finner i Meny > Rapporter > Arbeidsforhold. Hent fram flere alternative kolonner i rapporten om nødvendig.

Når lønnskjøringen og arbeidsforholdene er kontrollert, så trykker man Godkjenn.

Ved godkjenning så blir A-meldingen oversendt til Altinn, posteringer i regnskapet blir utført, lønnen legger seg klar til utbetaling og lønnsslipper blir generert og levert i henhold til oppsatt leveringsmåte for lønnsslipp (E-post/Utskrift)/Dato for utsending. 

Lønnsutbetalingen og eventuell overføring til skattetrekkskonto må godkjennes via Meny > Kjøp > Betalinger > Venter på godkjenning eller trykk på linken i teksten Må autoriseres ute i oversiktsbildet Lønn. 

Man kan vise historiske A-meldinger (xml-format), posteringer, utbetalinger og lønnsslipper ved å gå inn på en godkjent lønnskjøring eller ved føre musepekeren over de grønne hakene ute i oversiktsbildet Lønn. Ellers er all historikk for en lønnskjøring ivaretatt inne på selve lønnskjøringen, samt i hendelsesloggen.

 

Mulighet for å utbetale lønn om tilbakemelding på A03 ikke mottas:

Er Altinn nede så vil knappen "prøv igjen" dukke opp i kolonnen for A03.

I tillegg så kommer det opp en knapp "utbetales" i kolonnen "utbetaling". Ved å trykke knappen "utbetales" så genereres betalingsfil som legger seg under "Venter på godkjenning". Når filen godkjennes vil det komme grønn hake i kolonnen "utbetaling", og lønnen vil da være låst for redigering.

mceclip0.png

Husk å gå tilbake til lønnskjøringen og trykk "prøv igjen" slik at resten av trinnene i lønnskjøringen kjøres.

Det vil komme varsel, etter overgang til ny måned, om det ligger lønnskjøringer med status "prøv igjen" under A03.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse