Følg

Lønnskjøring

Lønnskjøring starter man fra Meny -> Firma -> Lønn.

Trykk Ny lønnskjøring og gjør de overordnede valgene for denne lønnskjøringen.  

Videre definerer man om man vil ha med seg Faste lønnslinjer, Reiseregninger og Timer til og med dato. Dersom man haker bort alle valgene, så får man opprettet en tom lønnskjøring som man kan jobbe videre med.

Lønnskjøringen tar med seg alle ansatte som har ett eller flere aktive arbeidsforhold, samt alle arbeidsforhold som har sluttdato 

  • mindre enn 30 dager før lønnskjøringsdato dersom avlønningstype er månedslønn
  • mindre enn 14 dager før lønnskjøringsdato dersom avlønningstype er 14-dagers lønn.

Man kan velge å redigere Ansatte før man trykker Opprett lønn, eller man kan velge å gjøre dette inne på selve lønnskjøringen.

Inne på lønnskjøringen har man mulighet til å endre både utbetalingsdato og beskrivelse. Ved godkjenning har man kun muligheten til å endre beskrivelse, sant dato for utsending av lønnsslipper.

Under vises noe av funksjonaliteten i lønnskjøringsbildet.

Slett lønnskjøring – stå på Sammendrag og trykk Alternativer -> Slett – se rød firkant nederst til venstre:

 

Hent skattekort - stå på Sammendrag og trykk Alternativer -> Hent skattekort - se bilde over. Det anbefales at du henter skattekort før hver lønnskjøring i tilfelle noen av de ansatte har endret skattekortet sitt siden siste lønnskjøring. Det vil bli tilrettelagt for varsling av endring av skattekort i en senere versjon. 

 

Utelat enkeltansatte fra denne lønnskjøringen – kan angis to plasser når man står på en ansatt:

 

Utelat alle ansatte fra denne lønnskjøringen – kan gjøres både når man står på en ansatt og på Sammendrag:

 

Det kan være greit å bruke funksjonen «Utelat fra denne lønnskjøring» på Sammendrag-linja dersom man bare skal kjøre lønn på noen få ansatte – da kan man etterpå fjerne «Utelat fra denne lønnskjøringen» på de personene man faktisk ønsker å ha med i lønnskjøringa.

PS! Når man kommer inn på ei ny lønnskjøring så viser venstremargen alle ansatte med et aktivt arbeidsforhold og disse bør man ha et bevisst forhold til før hver lønnsgodkjenning i forbindelse med innsending av a-meldingen.

Slett lønnslinje:

 

Man kan videre legge til variable lønnslinjer ved hjelp av Legg til lønnslinje, eventuelt legge til lønnslinjer og definere disse som Faste lønnslinjer slik at de kommer med ved neste lønnskjøring hvor Faste lønnslinjer inngår – lønnslinja kan defineres som Fast lønnslinje enten for denne ene ansatte eller for alle ansatte:

 

Ved ikke å hake av for Fast lønnslinje, så vil denne lønnslinja kun bli med på denne lønnskjøringa.

Man får opp Rediger lønnsart (de faste opplysningene på lønnsarten) ved å stå i feltet Lønnsart inne på Legg til lønnslinje og så trykke tasten F2.

Når man er ferdig med å legge inn variable lønnslinjer, så kan man ta en kontroll ved å stille seg på Sammendrag og trykke Vis detaljer, Forhåndsvis alle Lønnsslipper eller Forhåndsvis alle Posteringer:

 

 

Når man er fornøyd med lønnskjøringen er det bare å trykke Godkjenn.

Da blir A-melding sendt inn, posteringer i regnskapet blir utført, lønnsutbetaling legger seg klar til autorisasjon i Meny | Kjøp | Betalinger og lønnsslipper blir generert til alle ansatte i henhold til oppsatt leveringsmåte for lønnsslipp (E-post/Utskrift). 

Lønnsutbetalingen og eventuell overføring til skattetrekkskonto må autoriseres via Meny | Kjøp | Betalinger eller trykk på linken i teksten Må autoriseres. Man kan velge å autorisere utbetaling til Skatteoppkrever samtidig. Per i dag genereres det ei betalingslinje per lønnskjøring for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk til Skatteoppkrever - forutsatt at bankkontoene er satt opp med en betalingstjeneste under Innstillinger | Bankkontoer.

Man kan vise historiske lønnsslipper for alle ansatte, samt posteringer ved å gå inn på en godkjent lønnskjøring.

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.