Følg

Ofte Stilte spørsmål

 

 Spørsmål: Hvilke skatte- og avgiftsregler støtter dere ikke per dags dato?
Vi har ikke støtte for følgende skatte- og avgiftsregler per dags dato: 

Vi jobber kontinuerlig med å lage støtte for ovennevnte punkter. Vi vil informere om tilrettelegging av nye skatte- og avgiftsregler i nyhetbrevene som kommer.
 

 

Spørsmål: Hvordan kan jeg kontrollere at konvertering av arbeidsforhold er ok FØR jeg godkjenner lønnen?
Vi anbefaler å bestille en A07-avstemmingsinfo fra Altinn for sist innrapporterte periode i gammelt lønnssystem og sammenligne denne med rapporten Arbeidsforhold i Go. Når du har lagt inn ansatte og arbeidsforhold bør du sende inn kun arbeidsforhold til Altinn. Dette gjør du fra menyen Kontakter -> Ansatte -> Altinn -> Send inn kun arbeidsforhold. Da vil du få tilbakemelding dersom det er avvik på det som tidligere er rapportert og Go Lønn. 

 

Spørsmål: Hvorfor får jeg spørsmål om brukernavn/passord når jeg skal godkjenne lønnen?
Man må logge på Altinn for å få lastet ned «A03-tilbakemelding» fra Altinn til Go. Dersom innsendt A-melding er uten feil, så vil lønnsgodkjenningen gå videre med postering i regnskapet, oppretting av utbetalinger og generering av lønnslipper. Dersom «A03-tilbakemelding» melder om feil, så må disse korrigeres og godkjenning forsøkes på nytt.
 


Spørsmål: Hva gjør jeg når nedlasting av skattekort og A-meldingen feiler med «Ugyldig brukernavn/passord»?
Vi støtter innloggingsmetode «Engangskode på SMS», og «Engangskode fra Altinn-brev». Vi anbefaler «Engangskode på SMS». Les mer på Altinn-sidene om hvordan du oppretter en slik innlogging.
 


Spørsmål: Jeg får følgende feil på én eller flere ansatte i tilbakemeldingen fra Altinn: "Rapportering mangler: Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold".
Feilmeldingen oppstår fordi det er avvik mellom arbeidsforholdene som er sendt inn i siste A02- melding fra det forrige lønnssystemet og Go Lønn. Feilmeldingen kommer derfor kun i de tilfeller hvor arbeidsforholdene IKKE er importert via siste A02-melding, men er manuelt registrert i Go Lønn. Vi anbefaler å importere arbeidsforholdene istedenfor å legge dem inn manuelt. Dersom arbeidsforholdene er manuelt registrert i Go Lønn og du får denne feilen, så er det tre mulige løsninger:

  1. Kontroller at virksomhetsnummer som er registrert i det gamle lønnssystemet stemmer overens med virksomhetsnummer som er lagt inn i Go Lønn under Lønnsinnstillinger.
  2. Det er et avvik i opplysninger om arbeidsforhold fra det gamle lønnssystemet og Go Lønn. Kontroller at nøyaktig de samme opplysningene som er meldt inn i siste A-melding fra det gamle lønnssystemet er lagt inn i Go Lønn. Du kan enkelt kontrollere opplysningene ved å bestille en «A07-avstemmingsinformasjon» for siste periode for innlevering av A-melding fra det gamle lønnssystemet og sammenligne med rapporten Arbeidsforhold i Go. Se fanearket «Arbeidsforhold» i fila du mottar fra Altinn.
  3. Sett alle ansatte som «sluttet» med sluttdato siste dag i siste rapporteringsperiode i gammelt lønnssystem og send inn kun ansattopplysninger til Altinn via det gamle lønnssystemet. Deretter registrerer du de ansatte i Go Lønn på riktig virksomhetsnummer (ikke org.nr.) med enten arbeidsforholdsID fra gammelt lønnssystem eller autogenerert arbeidsforholdsID fra Go. Alle øvrige arbeidsforholdsopplysninger i Go lønn skal være lik det arbeidsforholdet du avsluttet i det gamle lønnssystemet - bortsett fra at du nå rapporterer arbeidsforholdene på virksomhetsnummer og ikke org.nr. 

 

Spørsmål: Hvor finner jeg nærmere forklaring til feilmeldingene i A-meldingen?
Utdypende forklaring på de fleste feilmeldingene finner du i denne oversikten

 

Spørsmål: Hvor finner jeg riktig virksomhetsnummer, er ikke dét det samme som organisasjonsnummer?
Virksomhetsnummer er ikke det samme som juridisk organisasjonsnummer. Alle bedrifter som har arbeidstakere skal ha et virksomhetsnummer. Er du usikker på om du har et virksomhetsnummer? Sjekk i Brønnøysundregistrene. Har du ikke virksomhetsnummer så må du skaffe deg dette ved å sende "Samordnet registermelding" til Enhetsregisteret. Les mer om dette i Veiledningen til A-ordningen.
 

Spørsmål: Hva om jeg har meldt ansatte som «Sluttet» i siste A02-melding i gammelt lønnssystem?
Dersom du har rapportert ansatte med «Sluttdato» i siste A02-melding fra gammelt lønnssystem og sluttoppgjør er utført, så må du enten slette disse inntektsmottakerne i A02-fila før du importerer den i Go, eller du kan opprette disse som ansatt i Go og deretter importere A02-fila i sin helhet. Det anbefales da å sette hake i feltet "Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert til Altinn" inne på Generelt-fanen på arbeidsforholdet til den ansatte og videre legge disse ansatte i Arkivet etter at importen er foretatt. 
 

Spørsmål: Hvor finner jeg banklisten?
Når du godkjenner lønnen så opprettes utbetaling til ansatte og evt overføring av skattetrekk automatisk under Kjøp -> Betalinger, så fremt bankkontoen(e) har en betalingstjeneste (remittering) knyttet til seg. Dersom du ikke benytter deg av remittering, så kan du utbetale lønna manuelt ved hjelp av rapporten «Bankliste». Du kan også forhåndsvise banklisten inne på en pågående lønnskjøring. 
 

Spørsmål: Hvordan får jeg fjernet lønnsutbetalinger fra betalingsoversikten?
Du kan fjerne lønnsrelaterte utbetalinger fra Kjøp -> Betalinger ved å klikke på beløpet, legge inn en kommentar og velg Fjern.

 

Spørsmål: Jeg får følgende feil på én eller flere ansatte i tilbakemeldingen fra Altinn: "Rapportering mangler: Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold".
Sjekk at ArbeidsforholdID er det samme som ID i gammelt lønnssystem. Ved manuell oppretting av arbeidsforhold i Go blir det automatisk tildelt nye Arbeidsforhold-IDer. Sjekk også at de ansatte er knyttet til rett virksomhet. Dersom du får denne feilmeldingen anbefaler vi at du bestiller en A07-avstemmingsinformasjon etter at arbeidsforholdene er forsøkt sendt inn eller etter at lønna er godkjent for å sjekke at du har fått innrapportert arbeidsforholdene riktig.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.