Lønn

Ofte Stilte spørsmål

Spørsmål: Hvilke skatte- og avgiftsregler støtter dere ikke per dags dato?
Vi har ikke støtte for følgende skatte- og avgiftsregler per dags dato: 

Vi jobber kontinuerlig med å lage støtte for ovennevnte punkter. Vi vil informere om tilrettelegging av nye skatte- og avgiftsregler i nyhetbrevene som kommer.


 

Spørsmål: Lønnsart for innrapportering av Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting for langtransportsjåfører?

Go lønn kommer med ett standard oppsett av lønnsarter. Denne lønnsarten er ikke i dette registeret per i dag. Lønnsarten kan settes opp slik for å få rapportert inn antall * sats:

mceclip0.png

Gjelder kostgodtgjørelse til langtransportsjåfører for kjøring innenlands og i utlandet.

Les mer her i veiledningen til a-meldingen: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-for-langtransportsjafor/

  

Spørsmål: Hvorfor får jeg spørsmål om brukernavn/passord når jeg skal godkjenne lønnen?
Man må logge på Altinn for å få lastet ned «A03-tilbakemelding» fra Altinn til Go. Dersom innsendt A-melding er uten feil, så vil lønnsgodkjenningen gå videre med postering i regnskapet, oppretting av utbetalinger og generering av lønnslipper. Dersom «A03-tilbakemelding» melder om feil, så må disse korrigeres og godkjenning forsøkes på nytt.
 


Spørsmål: Hva gjør jeg når nedlasting av skattekort og A-meldingen feiler med «Ugyldig brukernavn/passord»?
Vi støtter innloggingsmetode «Engangskode på SMS», og «Engangskode fra Altinn-brev». Vi anbefaler «Engangskode på SMS». Les mer på Altinn-sidene om hvordan du oppretter en slik innlogging.
 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse