Finans

Direkteintegrasjon Nordea

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Vi har foreløpig ikke støtte for regnskapsgodkjente betalinger mot Nordea.

Har kunden Corporate Netbank kan ettergodkjenning i bank settes opp (men det må fikses manuelt i nettbanken). Dersom kunden har Nettbank Bedrift er det per i dag ikke lagt opp til mulighet for ettergodkjenning av betalinger. Det vil si at betalingen går direkte fra Go og til betaling i banken.

OBS! Det er bare kunder med Corporate Netbank som kan endre eller slette betalinger i nettbanken etter at de er sendt fra Go. For kunder med Nettbank bedrift, må det sendes en mail fra kunden til Nordea med avtalenr, CCM, belastningskonto, beløp som skal slettes og forfallsdato.

Remittering og bankavstemming

Dersom det skal opprettes en avtale for en bedrift med 3 eller færre bankkontoer, kan digitalt bestillingsskjema benyttes. Det finner du her.

Hvis det skal opprettes avtale for bedrifter med mer enn 3 kontoer, krever banken en litt mer manuell prosess. Skjema for bestilling av tjenesten finnes her. Det er viktig at denne ikke blir endret på noen måte og at begge sider av avtalen blir fylt ut og signert av kunde før den sendes til banken for registrering. Avtalen er en forenklet utgave som er tilpasset PowerOffice.

Avtalen signeres, scannes og sendes som PDF til rådgiver i Nordea. Har du ingen egen rådgiver, skal avtalen sendes til: cash.management.salg@nordea.com

Spørsmål vedrørende tjenesten rettes til Nordea på epost eller telefon:

E-post :Support1@nordea.no

Telefon: 232 06002, valg 3

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Nordea. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra Nordea.

Når tjenesten er registrert og aktivert hos Nordea, vil kunde får tildelt et CCM nummer. Opprettes flere bankkontoer i samme remitteringsavtale, skal samme CCM nummer legges inn på disse bankkontoene i Go.

Innstillinger Go for remittering

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg Nordea som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og legg inn tildelt CCM nummer som AvtaleID. Legg også inn konto for bankgebyr. Trykk "Ok".

mceclip0.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse