Faktura

Aktiver visning av bruttofortjenesete

I tilbud, ordre og faktura er det mulig å aktivere visning av bruttofortjeneste. For å gi visningen mening, må kostpris være angitt på produktet. 

Gå inn på et opprettet tilbud, ordre eller faktura. Klikk på knappen "Alternativer" og velg "Vis bruttofortjeneste".

Vis_bruttofortjeneste.png

Bruttofortjeneste i beløp og prosent legges under totalbeløpet.

Bruttofortjeneste_visning.png

Bruttofortjeneste i beløp beregnes på følgende måte: Salgspris - kostpris = bruttofortjeneste beløp

Bruttofortjenesten i prosent er beregnet på følgende måte: (Salgspris - kostpris)/salgspris x 100 = bruttofortjeneste%

Hent frem alternative kolonner for bruttofortjeneste for å se dette spesifikt per varelinje.

Denne informasjonen vil naturligvis ikke fremkomme på faktura.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse