Regnskap

Direkteintegrasjon Sparebanken Sør Nettbedrift

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Bedriften må ha avtale om Nettbedrift i Sparebanken Sør for å kunne benytte integrasjonen. Nettbedrift kan bestilles her.

Integrasjon med Sparebanken Sør bestilles ved å fylle ut og sende inn skjemaet "Nettbedrift - Fullmakt Filoverføring". Ferdig utfylt og underskrevet skjema, sendes til kundesenterbedrift@sor.no. Spørsmål om tjenestene rettes til Sparebanken Sør kundesenter på nevnte e-post eller telefon 38 10 92 00, valg 3.

Skjemaet kan benyttes for å bestille både remittering og mottak av bankavstemmingsfiler, kryss av for ønskede tjenester.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Sparebanken Sør. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra Sparebanken Sør.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Sparebanken Sør, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny - Innstillinger - Bankkontoer.

Velg Sparebanken Sør som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleid. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

Direkteintegrasjon_bank_Sparebanken_S_r.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse