Regnskap

Kontere bilag

Når et bilag ligger klar til behandling i bilagsføringen, start først med å kontrollere bilagstypen. For alle bilag som mottas som pdf, forsøker bilagstolken å sette riktig bilagstype etter gitte kriterier. Er ikke bilagstypen korrekt, må denne endres manuelt, se for øvrig artikkel om bilagstyper.

Faktura og kreditnota mottatt som EHF vil alltid få korrekt bilagstype og korrekt informasjon i bilagshodet.

Bilagsf_ring_velg_bilagstype.png

Kontroller så at alle felter i bilagshodet er korrekt utfylt. Dette gjelder spesielt bilag av typen leverandørfaktura, leverandør kreditnota og utlegg. Gjør eventuelle nødvendige korrigeringer, se forøvrig artikkel om bilagstolk

Bilagstypene leverandørfaktura, leverandør kreditnota og utlegg reskontroføres. Selve reskontroføringen ligger i bilagshodet slik at motpost er det eneste som skal legges inn på konteringslinje(ne) for å få bilaget i balanse.

Bilagsf_ring_konter_bilag_bilagstype_reskontro.png

For nyopprettede leverandører vil kontering angitt på øverste konteringslinje bli lagret som standardkonto på leverandørens kontaktkort ved første gangs postering. Dette gjør at kontoen blir foreslått som kostnadskonto for alle framtidige fakturamottak fra denne leverandøren. Dette kan overstyres på konteringslinje og standardkontoen kan endres på kontaktkortet.

For alle andre bilag må både debet- og kreditkonto angis.

Bilagsf_ring_konter_bilag_bilagstype_manuell.png

Angitt konto på konteringslinje vil hente mva-kode, prosjekt og avdeling definert på konto i kontoplan. Disse kan overstyres hvis ønskelig.

Ved søk direkte på debet- og kreditkonto vil Go søke etter aktive kontoer i kontoplanen. Søket kan gjøres både med tall og bokstaver. Gir ikke søket treff og det er usikkerhet rundt hvilken konto føringen skal gjøres mot, er det mulig å benytte Kontohjelp for å finne korrekt konto. Fins ønsket konto i Kontohjelp, trykk på linken og konto blir satt på konteringslinjen. Fins ikke konto fra før i kontoplanen, vil dialogboks for opprettelse av ny konto komme frem. Bekreft for å lagre.

Det er mulig se veiledning for gitt konto i Kontohjelp (krever egen innlogging og abonnement).

Bilagsf_ring_konter_bilag_kontohjelp.png

Skal føring på konteringslinje gjøres mot reskontro, må dette angis med gitte tegn for å gjøre oppslag mot ønsket reskontro. Søket kan gjøres både med tall og bokstaver.

+ søker mot kundereskontro

- søker mot leverandørreskontro

/ søker mot ansattreskontro

Bilagsf_ring_konter_s_k_reskontro.png

I bilagshodet er det mulig å angi avdeling og prosjekt. Det som angis her vil arves til konteringslinjene i bilaget. På konteringslinjen kan dette likevel overstyres.

Videre er det mulig å legge inn bestillingsnummer, kontraktsnummer og beskrivelse. Dette er informasjon som kun følger reskontroføringen, ikke motpostene på konteringslinjene.

Kontere_bilag_avdeling_prosjekt2.png

Det er mulig å åpne bilagsbildet i fullskjerm for å få bedre oversikt over informasjonen i bilaget ved kontering. For at dette skal være funksjonibelt bør bruker benytte to skjermer. Trykk på knapp for fullskjermsvisning og dra vinduet med bilaget i over på den andre skjermen. Når neste bilag behandles vil dette dukke opp i i vinduet.

Tips: Er det ønskelig å kopiere informasjon fra samme felt i konteringslinjen over, trykk Shift+2.

Kompensasjonsberettiget, ikke mva-registrert virksomhet

For ikke mva-registrerte, kompensasjonsberettigede virksomheter er det bygd inn varsling om det gjøres forsøk på postering med mva-koder som er unaturlig for en slik type virksomhet, på bilag med dato i 2023 eller senere. Varslet kan ignoreres. Dette for å hindre sannsynlige feilposteringer som gjør at mva-melding(ene) for 2023 og senere ikke produseres korrekt, da kompensasjonsmeldingen kun vil inneholde mva-kodelinjer ført med K-koder som genererer inngående kompensasjonsmva.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse