Regnskap

Betal faktura

Når faktura er godkjent for betaling vil disse legge seg under Kjøp > Betalinger > Venter på autorisasjon. Her autoriseres betalingene ved å trykke "Autoriser alle", eller ved å markere ønskede betalinger (hold inne ctrl-tasten ved markering) og trykke "Autoriser". Autoriseringen bekreftes med samme passord som ved innlogging i programmet.

mceclip0.png

NB: For å kunne autorisere betalinger i Go. må identiteten til utførende bruker være bekreftet med BankID. Er ikke bruker identifisert, vil denne bli bedt om dette før autorisering. Identiteten kan også bekreftes i brukerprofilen.

Betalinger_bekreft_brukeridentitet.png

Autoriserte betalinger legger seg i forfallsoversikten. 

Feltet "Til dato" tilsvarer Betalingsdato. Betalingsdato kan aldri være eldre enn dagens dato.Betalingene er sortert på forfallsdato, men det er mulig å endre sorteringen ved å klikke på kolonneoverskriftene. Ved å trykke til høyre i kolonneoverskriften kan mer informasjon om betalingene bli tilgjengelig.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse