Regnskap

Netsavtalen

Go har fullautomatisert integrasjonsløsning for

  • Nets OCR-giro
  • Nets avtalegiro
  • Nets direkte remittering.

Skal noen av disse tjenestene tas i bruk må det tegnes avtale med Nets.

Filoverføringen i integrasjonen gjøres i Netsformatet og remitteringen har ikke støtte for utenlandsbetalinger eller transaksjoner i annen valuta enn NOK.

Kontakt din bankforbindelse for opprettelse av ny avtale eller hjelp til endringmelding på eksisterende avtale. Banken tar dette videre med Nets.

Per 14.11.19 er det ikke mulig å bestille Nets remittering på DNB-konto da DNB krever ettergodkjenning i nettbank på nyetablerte avtaler. Les mer om dette her.

Netsavtalen må inneholde Poweroffice sin kundeenhets-id (00105625) for datamottaker og eventuelt dataavsender.

Punktene i eksemplet under gjelder informasjon som må fylles inn i avtalen som angår PowerOffice som programleverandør. Eksemplet er ved opprettelse av ny avtale både for direkte remittering og OCR-giro.

Netsavtale_pkt_2.png

Netsavtale_pkt_5.png

Netsavtale_pkt_9.png

Netsavtale_pkt_9.1.png

Netsavtale_pkt_11.png

Under pkt 11.3 Periodisering av konteringsdata, velg et daglig alternativ. Dette for at regnskapet til enhver tid skal være mest mulig oppdatert.

Netsavtale_pkt_11.3.png

Viktig:

Under pkt 12 skal IKKE Poweroffice sin kundeenhets-id angis. Det er kontoeiers kundeenhets-id som skal angis her. Er ikke kontoeier allerede kunde hos Nets og kjenner sin kundeenhets-id, skal feltet stå blankt. E-post adresse bør likevel fylles ut. Dette kan være kontoeier selv eller den som autoriserer betalinger på klienten. Dette gjelder kvitteringslister som varsler om eksempelvis en betaling har blitt avvist grunnet feil KID.

Netsavtale_pkt_12.png

Ønskes remitteringsavtale på skattetrekkskonto, undersøk med din bank om de tillater dette.

Korreksjon av en betaling som er sendt til NETS. 

Hvis en betaling skal korrigeres etter at den er sendt til Nets, kan det gjøres på eget skjema. Skjema sendes til Nets: authorisation-no@nets.eu. Dette gjelder både ved endring av forfallsdato, endring av beløp eller ved stopp av betalingen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse