Følg

Nets direkteremittering/OCR-giro og Telepay

Go har støtte for Nets direkteremittering og OCR-giro, samt Telepay for remittering direkte gjennom bank.

Nets

Integrasjonsløsningen mot Nets er fullautomatisert.

Remittering: Etter betaling er autorisert, sender systemet filen til Nets. Når betaling er gjennomført og returdata mottas, posteres dette automatisk mot bank i regnskapet og matches på reskontro. Ingen manuelle handlinger.

OCR: Filene som mottas fra Nets blir automatisk postert og matchet på reskontro, Ingen manuelle handlinger.

Nets støtter ikke utenlandsbetalinger eller transaksjoner i annen valuta enn NOK.

Har man gjeldende avtale som ønskes å videreført eller opprettelse av ny, kontakt din bankforbindelse for hjelp til endringsmelding på eksisterende avtale/opprettelse av ny. Banken tar dette videre med Nets.

Netsavtalen må inneholde Poweroffice sin kundeenhets-id (00105625).

Punktene under gjelder informasjon som må fylles inn i avtalen som angår Poweroffice som programleverandør, dataavsender og mottaker av konteringsdata. Eksemplet under er ved opprettelse av ny avtale både for direkte remittering og OCR-giro.

Netsavtale_pkt_2.png

Netsavtale_pkt_5.png

Netsavtale_pkt_9.png

Netsavtale_pkt_9.1.png

Netsavtale_pkt_11.png

Under pkt 11.3 Periodisering av konteringsdata, velg daglig. Dette for at regnskapet til enhver tid skal være mest mulig oppdatert.

Netsavtale_pkt_11.3.png

Viktig:

Under pkt 12 skal IKKE Poweroffice sin kundeenhets-id angis. Det er kontoeiers kundeenhets-id som skal angis her. Er ikke kontoeier allerede kunde hos Nets og kjenner sin kundeenhets-id, skal feltet stå blankt. E-post adresse bør likevel fylles ut. Dette kan være kontoeier selv eller den som autoriserer betalinger på klienten. Dette gjelder kvitteringslister som varsler om eksempelvis en betaling har blitt avvist grunnet feil KID.

Netsavtale_pkt_12.png

Ønskes remitteringsavtale på skattetrekkskonto, undersøk med din bank om de tillater dette.

Korreksjon av en betaling som er sendt til NETS. 

Hvis en betaling skal korrigeres etter at den er sendt til Nets, kan det gjøres på eget skjema. Skjema sendes til Nets: authorisation-no@nets.eu. Dette gjelder både ved endring av forfallsdato, endring av beløp eller ved stopp av betalingen. 

Telepay

Telepay remitteringsfiler (direkte mot bank) må håndteres manuelt. Det vil si at de genererte remitterings-filene i Go må overføres manuelt til nettbank. Returfiler og eventuelle mottaksreturfiler må også manuelt overføres og posteres i Go. Kontakt din bankforbindelse for opprettelse av Telepay-avtale.

Telepay støtter utenlandsbetalinger og betalinger i fremmed valuta.

Vi driver fortløpende og ruller ut direkteintegrasjoner mot bankene via den nye ISO 20022 standarden. Se her for hvilke banker vi har direkteintegrasjon mot.

Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.