Regnskap

Definer kontoplan

Her fins oversikt over alle tilgjengelige kontoer i Go. Skal innstillingene redigeres på eksisterende kontoer eller manuelt opprette nye, kan dette gjøres her.

Skal mange kontoer opprettes og/eller redigeres, kan det være hensiktsmessig å gjøre oppdateringen med en filimport.

Meny > Innstillinger > Kontoplan

Trykk «Legg til konto» for å legge til ny eller trykk på kontonavnet i kontoplanen for å redigere.

 • Kode: Angi ønsket nummer (kode) på hovedbokskonto. Denne kan ikke redigeres etter konto er opprettet.
 • Kontogruppe: Blir automatisk valgt basert på hovedbokskonto. Kan ikke overstyres.
 • Navn Angi navnet på kontoen.
 • Rapportgruppe: Blir automatisk valgt ut fra valgt kontonummer. Kan overstyres.
 • SAF-T konto: Blir automatisk tildelt ut fra valgt kontonummer. Blir benyttet ved eksport i SAF-T.  Må overstyres ved avvikende kontoplan for å kunne rapportere korrekt til Skatteetaten.
 • Mva-kode: Angi mva-koden kontoen vanligvis skal føres med. Kan overstyres ved bokføring hvis koden ikke er låst til konto.
  • Merk: Fra og med 01.01.2023 ble K-koder implementert i mva-kode listen for kompensasjonsberettigede virksomheter. For slike virksomheter anbefales det å oppdatere kontoplanen med knytning til K-koder hvor dette er hensiktsmessig for å slippe manuell overstyring av mva-kode ved bilagsføring, samt å hindre mulige feilposteringer ved automatiske posteringer som benytter mva-koder fra kontoplanen.
   • NB: Er ikke klienten mva-registrert, ikke koble kode K0 (med mva-kodelås på) til salgskontoer som igjen er knyttet til produkter som benyttes ved fakturering. Go vil kreve kode 0 ved postering av produktlinjer ved fakturering fra ikke mva-registrerte virksomheter.
 • Mva-spesifikasjon: Angi mva-spesifikasjon, hvis kontering mot konto vanligvis skal føres med spesifikasjon (eksempelvis kontoer for tap på krav med fradragsrett). Mva-spesifikasjon blir foreslått ved bokføring, men kan overstyres.
 • Lås mva kode: Sett hake på denne hvis angitt mva-kode skal låses til kontoen. Det vil ikke være mulig å benytte andre mva-koder enn angitt ved postering mot denne konto. Kan være hensiktsmessig å gjøre på salgskonter.
 • Prosjekt: Skal konto tilknyttes et prosjekt, angis dette her. Prosjektet blir foreslått på konteringslinjen ved bokføring, men kan overstyres. Prosjekttilknytningen fungerer ikke for utgående fakturaer eller autoposteringer fra bank m.m. Prosjekt må angis manuelt ved fakturering. Merk:Er det satt hake for prosjekt påkrevd, vil dette likevel bli satt på slike typer posteringer uten å må angi dette manuelt.
 • Avdeling: Skal konto tilknyttes en standard avdeling, angis dette her. Avdelingen blir foreslått på konteringslinjen ved bokføring, men kan overstyres. Avdelingstilknytningen fungerer ikke for utgående fakturaer eller autoposteringer fra bank m.m. Avdeling må angis manuelt ved fakturering. Merk:Er det satt hake for avdeling påkrevd vil dette likevel bli satt på slike typer posteringer uten å må angi dette manuelt.
 • Påkrevd prosjekt: Kreves prosjekt på konto, sett hake for prosjekt er påkrevd. Det vil da ikke være mulig å postere mot denne konto uten prosjekttilknytning. Gjelder alle typer bilag, også utgående fakturaer. Merk:Er prosjekt angitt i kontoinnstillingene, vil dette bli benyttet ved postering av bilag hvis det ikke overstyres til et annet prosjekt på bilag der dette er mulig.
 • Påkrevd avdeling: Kreves avdeling på konto, sett hake for avdeling er påkrevd. Det vil da ikke være mulig å postere mot denne konto uten avdelingtilknytning. Gjelder alle typer bilag, også utgående fakturaer. Merk:Er avdeling angitt i kontoinnstillingene, vil dette bli benyttet ved postering av bilag hvis det ikke overstyres til en annen avdeling på bilag der dette er mulig.
 • Bankkonto for klientmidler: Denne boksen dukker kun opp dersom klientmidler er aktivert i klientens finansinnstillinger. Ved aktivering av klientmidler på en bankkonto i bankinnstillingene, vil denne haken automatisk aktiveres (Merk! Automatikken fungerer ikke motsatt vei). Dersom en bankkonto ikke lengre skal være en klientkonto og haken fjernes i bankinnstillingene, vil man med denne haken kunne velge å fortsette å vise kontoen i prosjektrapportene tilknyttet klientmidler.
 • Aktiv: Skal ikke konto lenger brukes, fjern hake for aktiv. Konto vil ikke lenger være søkbar ved bokføring.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse