Følg

Definer kontoplan

Her fins oversikt over alle tilgjengelige kontoer i Go. Skal innstillingene redigeres på eksisterende kontoer eller manuelt opprette nye, kan dette gjøres her.

Skal mange kontoer opprettes og/eller redigeres, kan det være hensiktsmessig å gjøre oppdateringen med en filimport.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Kontoplan» under kategorien regnskap.

Trykk «Legg til konto» for å legge til ny eller trykk på kontonavnet i kontoplanen for å redigere.

Kode

Angi ønsket nummer (kode) på hovedbokskonto. Denne kan ikke redigeres etter konto er opprettet.

Kontogruppe

Blir automatisk valgt basert på hovedbokskonto. Kan ikke overstyres.

Navn

Angi navnet på kontoen.

Rapportgruppe

Blir automatisk valgt ut fra valgt kontonummer. Kan overstyres.

MVA-sats

Blir automatisk valgt ut fra valgt kontonummer. Kan overstyres.

Lås MVA kode

Sett hake på denne hvis angitt mva-kode skal låses til kontoen. Det vil ikke være mulig å benytte andre mva-koder enn angitt ved postering mot denne konto. Kan være hensiktsmessig å gjøre på salgskonter.

Prosjekt

Skal konto tilknyttes et standard prosjekt, angis dette her. Prosjektet blir foreslått på konteringslinjen ved bokføring, men kan overstyres.

Prosjekttilknytningen fungerer ikke for utgående fakturaer. Prosjektet må angis manuelt ved fakturering.

Avdeling

Skal konto tilknyttes en standard avdeling, angis dette her. Avdelingen blir foreslått på konteringslinjen ved bokføring, men kan overstyres.

Avdelingstilknytningen fungerer ikke for utgående fakturaer. Avdelingen må angis manuelt ved fakturering.

Påkrevd prosjekt

Kreves prosjekt på konto, sett hake for prosjekt er påkrevd. Det vil da ikke være mulig å postere mot denne konto uten prosjekttilknytning. Gjelder alle typer bilag, også utgående fakturaer.

Påkrevd avdeling

Kreves avdeling på konto, sett hake for avdeling er påkrevd. Det vil da ikke være mulig å postere mot denne konto uten avdelingtilknytning. Gjelder alle typer bilag, også utgående fakturaer.

Aktiv

Skal ikke konto lenger brukes, fjern hake for aktiv. Konto vil ikke lenger være søkbar ved bokføring.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

1 Kommentarer

  • 1
    Avatar
    Nils Fossum

    Tipset om at større ajourhold gjerne bør gjøres via filimport synes jeg bør utdypes. En beskrivelse av hvordan man da går frem savnes.

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.