Følg

Lag repeterende faktura

Ved behov for å sende samme faktura over flere perioder kan repeterende faktura velges. Typiske eksempler kan være abonnementer/lisenser/husleie med faste intervaller. 

Fakturainnstillinger må settes opp i forkant av faktureringen. Hvis fakturaperiode ønskes som beskrivelse på faktura, settes dette opp her.

Repeterende fakturaer sendes daglig kl 05:00.Repeterende fakturaer opprettet etter kl 05:00 vil bli sendt umiddelbart hvis fakturadato er i dag.

 

Velg Salg - Fakturaer- Repeterende.

Trykk på "Ny repeterende faktura".

 

Fyll inn «første fakturadato».

Hvis faktura ønskes sendt til kunde et gitt antall dager på forhånd før fakturadato, angis dette antallet under "Dager på forhånd". Hvis fakturaperiode er angitt til å settes på faktura, vil denne følge fakturadato og fram til neste fakturadato. For at funksjonaliteten skal fungere optimalt, anbefaler vi at faktura er satt til å sendes automatisk, ikke lagre og bekreft.

Eksempel: Husleiefaktura skal faktureres med fakturadato den første hver måned med 0 dager forfall. For at kunde skal få noen dager å betale denne på, settes dager på forhånd til 10. Når neste fakturadato står til 01.05 vil faktura bli produsert og sendt til kunde den 20.04, med posteringsdato i regnskapet den 01.05. Faktura har fakturadato 01.05 med forfall samme dag. Periodebeskrivelsen vil være mai måned.

Angi antall dager på forhånd angis om fakturaen skal sendes ut før fakturadatoen. 

Legg inn hvor ofte faktura skal repeteres dvs. hvor ofte denne skal repeteres over hvert tidsintervall. F.eks 1 og måned angis, vil fakturaen bli repetert en gang hver måned. Hvis 6 og måned angis, vil fakturaen bli repetert hver 6 måned, altså to ganger per år.

Velg så hvor mange ganger faktura skal repeteres, eventuelt sett inn sluttdato. Eksempel på dette kan være kontrakt for 1 år med månedlig fakturering. Sett da inn at faktura skal repeteres 11 ganger eventuelt sett sluttdato et år frem i tid.

Definer om repeterende faktura skal lagres som bekreftet (faktura må sendes manuelt til kunde fra fane Bekreftet) eller sendes automatisk (faktura sendes til kunde på fakturadato, ev antall dager på forhånd hvis angitt, og legger seg i fane Ubetalt). Hvis en faktura skal sendes automatisk, må kunden's fakturaleveringsmåte på kundens kontaktkort være satt til E-post, Avtalegiro, eFaktura eller EHF. 

Hvordan resten av faktura settes opp, se kapittelet om Lag faktura/Lag kreditnota. Når fakturaen er blitt som ønsket, trykk "Aktiver" nederst i skjermbildet. 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.