Følg

Definer fakturainnstillinger

Hvis det skal faktureres fra klienten kan det være hensiktsmessig å definere innstillingene for fakturering.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Fakturainnstillinger» under kategorien salg.

  • Generelt

I Go er det tre måter å levere faktura til kunde på; e-post, EHF (e-faktura) og utskrift (papir). Valget som settes her vil ved opprettelse av ny kunde komme som standard på kundekortet. Dette kan overstyres. Kan kunden motta EHF-faktura, vil dette bli automatisk foreslått ved opprettelse.

Ønskes kopi av alle utgående fakturaer til en gitt mailadresse, legges denne inn i «Faktura E-post BCC».

Legg inn selger som skal komme som standard ved fakturering på kundekortet. Dette kan overstyres ved opprettelse av ny kunde.

Hvis nummerserie(r) på tilbud, ordre, faktura og kreditnota skal videreføres fra gammelt system, legges neste nummer inn her.

  • Faktura avrunding

Angi hvilken type beløpsavrunding som ønskes på utgående fakturaer (ingen, nærmeste 50 øre eller nærmeste krone).

  • Fakturagebyr

Sett fakturagebyr på utgående fakturaer for de ulike leveringsalternativene hvis dette skal benyttes. Fakturagebyret bokføres mot samme konto(er) som produktet/produktene føres mot.

  • KID

Skal KID benyttes på utgående faktura må OCR-avtale med Nets være opprettet. For å få definert KID oppsettet, må avtaleid fra Nets være lagt inn på bankkonto. Angi hva KID skal være bygd opp av (kundenummer og/eller fakturanummer), angi modulus og antall siffer som skal hentes fra kundenummer og/eller fakturanummer til KID-nummeret. Kontrollsifferet er IKKE inkludert i antallet.

  • Repeterende

Repeterende fakturaer sendes daglig kl 05.00. Repeterende fakturaer som er satt opp med automatisk utsending vil bli generert og sendt til kunde på dette tidspunktet. Andre repeterende fakturaer vil bli opprettet som bekreftet og må genereres og sendes manuelt. Hvis fakturaperiode ikke ønskes på faktura, må haken for dette fjernes.

  • Salgskonto

Hvis ønskelig, sett opp salgskonto pliktig og salgskonto fritak. Disse vil bli foreslått som salgskontoer ved opprettelse av nytt produkt/produktgruppe. Systemet benytter salgskonto fritak hvis klienten ikke er mva-pliktig eller kunde er fritatt for mva.

 Trykk «Ok» for å lagre innstillingene.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

logg på hvis du vil legge inn en kommentar.