Følg

Timegodkjenning

Innledning

Brukere har mulighet til kun godkjenne sine egne timer eller godkjenne andre ansattes timer. Les mer via Innstillinger.

 

Godkjenning av egne timer.
Hvis brukeren skal godkjenne egne timer, gjøres det ved innsending av timelisten.

Brukeren kan legge inn en kommentar ved godkjenning hvis ønskelig. Kommentaren vil vises via det grønne symbolet for godkjenning i timelisten. Kommentaren vil også vises i historikken i timelisten.

 

 

 

I menyen Timegodkjenning vises timegodkjenning og kommentar slik.

 

Delvis godkjenning av timelisten
Det er også mulig å godkjenne deler av uken. 

 

Dagene som blir godkjent er grået ut.

 

I timegodkjenningen ser det slik ut:

 

Varsling ved innsending/godkjenning av timer
Hvis det er krav om at "Normal tid må oppnås før godkjenning er tillatt" i menyen Time->Timeinnstillinger->Normaltid,  så får bruker varsling ved innsending eller godkjenning av timeliste hvis kravet ikke er oppfylt. I eksempelet under er normaltiden 7,5 timer hver dag og det er kun registrert 5 timer hver dag.

 

Godkjenning av andre ansattes timer.

Hvis andre skal godkjenne den ansattes timeliste, sender den ansatte inn listen ved å trykke "Send til godkjenning". Det er mulig å sende inn deler av uken til godkjenning.

 


Hvis brukere skal godkjenne andres timer, gjøres dette via menyen Timegodkjenning. Her vises alle ansatte som vedkommende har tilgang til å godkjenne for.

 

Godkjenn timelisten ved å markere den ansatte og trykke "Godkjenn" med en kommentar hvis ønskelig.

 

  

 Kommentaren vises ved å sette markøren over det grønne symbolet.

Det er mulig å oppheve godkjente timer. Den ansatte kan da gjøre endringer og sende inn timelisten for ny godkjenning. 

 

Timelisten kan også endres av godkjenner hvis rollestyringen tillater det. Dette gjøres ved å klikke på linken(navnet), trykke "Rediger" og gjøre endringene for så å godkjenne timelisten. 

 

 

Godkjenner kan også avvise innsendt timeliste.

Avviste timelister vises i timelisten med et symbol og i historikken. Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.