Timeføring

Timegodkjenning

Innledning
Brukere har mulighet til godkjenne sine egne timer eller godkjenne andre ansattes timer. Les mer via Innstillinger. Historikken nede til høyre i timelisten vil loggføre hendelsene og kommentarer.

 

Godkjenning av en eller flere timelister

I menyen Timegodkjenning er det mulig å godkjenne en eller flere timelister samtidig. Ved å merke en eller flere timelister og deretter trykke på "Godkjenn" så vil det komme frem en boks som forteller hvor mange timelister som godkjennes. Det må velges hvor langt i denne uken timelisten skal godkjennes og det kan eventuelt legges inn en kommentar

 

mceclip0.png

 

Ved godkjenning vil det valideres på timer ført og også på fraværsforespørsler slik at det vil komme feilmelding/varsler ved for få førte timer eller hvis en fraværsforespørsel ikke er godkjent

 

mceclip1.png

 

Filter i menyen Timegodkjenning 
Hvis klienten abonnerer på modulen Lønn, kan det filtreres på avlønningstype "Fastlønn" og "Timelønn" i menyen Timegodkjenning. Hvis det ikke gjøres et valg, tilsvarer det alle avlønningstyper. 

 

Det er også filter for å skjule ansatte som ikke har ført timer på 3 måneder. Ved hjelp av denne funksjonen så vil listen i timegodkjenningen bare vise de ansatte som har ført timer, og som skal godkjennes denne uken. For å aktivere denne funksjonen så må det sette hake PÅ for "Skjul ansatte uten registreringer de siste 3 månedene"

 

 

Hvordan fjerne ansatte som har sluttet fra menyen Timegodkjenning
En ansatt må arkiveres via "Kontaktregisteret" for at den ikke skal vises i menyen "Timegodkjenning".

 

1. Ansatte godkjenner ikke Timelisten selv.
Hvis den ansatte må sende inn Timelisten for godkjenning, gjøres dette ved å trykke "Send til godkjenning". Brukeren kan sende inn deler av uken eller hele uken. 

 

Innsending av timelisten for deler av uken.
Via knappen "Send til godkjenning" velges hvilken dager som skal sendes inn. Her kan det også legges inn kommentar til timelisten. Merk at man godkjenner opp til og med valgt dag, ikke én og én dag.


 

Dagene som er sendt inn blir låst for redigering (grå farge).

 

I menyen "Timegodkjenning" har innsendte dager grå strek og status er "Delvis innsendt".

 

I menyen Timegodkjenning kan Godkjenner trykke "Godkjenn" eller "Avvis". Via den ansattes navn finnes en drilldown funksjon som gir tilgang til den innsendte Timelisten.

 

 

I Timelisten kan Godkjenner redigere dager som ikke er innsendt via knappen "Rediger", og Godkjenner kan godkjenne og avvise de innsendte timene. 


Ønsker Godkjenner å redigere timene som er innsendt, må de innsendte timene først avvises via knappen "Avvis", for så å trykke "Rediger" og "Godkjenn" til slutt.

 

 

 

Ansatt sender inn timelisten hvor deler av uken er innsendt tidligere.
Eksempel: Den ansatte har tidligere sendt inn timer for mandag og tirsdag. Da er det kun timer fra onsdag til søndag som kan sendes inn.

 

 

Timelisten er nå låst for redigering av den ansatte.

I menyen Timegodkjenning kan Godkjenner godkjenne dager som er innsendt men ikke godkjent tidligere. 

 

 

Godkjenner kan avvise innsendte dager som ikke er godkjent.

Godkjenner kan oppheve dager som er godkjent tidligere.

 

Via drilldown-funksjonen på den ansattes navn, kan Godkjenner avvise innsendte dager ved å trykke "Avvis". Hvis Timelisten skal godkjennes uten endringer, trykkes "Godkjenn". 

 

Hvis det skal endres på innsendte dager, trykkes "Avvis" og deretter "Rediger". Nå kan også tidligere godkjente dager oppheves. Trykk "Godkjenn" etter endringene er gjort.

 

 

Ansatt sender inn hele uken for godkjenning.
Den ansatte sender inn Timelisten til og med søndag.I menyen Timegodkjenning har Timelisten status "Innsendt".  Innsenderens kommentar vises ved å holde musepeker over status. 
Godkjenner kan avvise timelisten og godkjenne den. Via navnet til ansatt finnes en drilldown- funksjon hvor Godkjenner kan se Timelisten. 

 

Via Timelisten kan Godkjenner avvise timelisten og godkjenne timelisten. 

 

Hvis Godkjenner skal redigere Timelisten, trykkes "Avvis" og deretter "Rediger". Til slutt kan Timelisten godkjennes.

 

2. Ansatte godkjenner timelisten selv.
Den ansatte kan selv godkjenne deler av uken eller hele uken.

Godkjenner deler av uken.
Hvis den ansatte godkjenner Timelisten selv, gjøres dette ved å trykke "Godkjenn". Velg hvilken dager som skal godkjennes og skriv en kommentar hvis ønskelig.

 

Dagene som er godkjent blir låst for redigering for den ansatte.

 

I menyen Timegodkjenning er godkjente dager merket med grønn strek. Status er "Delvis godkjent". Her kan f.eks den ansattes leder oppheve godkjenningen. Via drilldown på den ansattes navn, får man tilgang til Timelisten.

I Timelisten kan dager som ikke er godkjent redigeres via knappen "Rediger". Godkjente dager må oppheves via knappen "Opphev godkjenning" hvis det skal gjøres endringer. Deretter kan dagene godkjennes.

 

Godkjenne resterende uke.
Det er mulig å godkjenne deler av uken flere ganger inntil hele uken er godkjent. Det er kun resterende dager som kan godkjennes. I mitt eksempel godkjenner jeg resten av uken dvs fra onsdag til søndag.

 

Uken er nå låst for redigering (grå farge), og uken har fått et grønt ikon.

 

I menyen Timegodkjenning kan godkjenningen oppheves. Status er "Godkjent". Via drilldown på den ansatte's navn gis tilgang til Timelisten og redigering av godkjente dager.

 

For å redigere godkjente dager, må Timelisten oppheves.

 

Trykk deretter på "Rediger" og dagene åpnes for redigeringer. Deretter må uken godkjennes.

 

Ansatt godkjenner hele uken.
Godkjenning av hele uken, gjøres ved å trykke "Godkjenn" og velge Søndag. Legg inn kommentar hvis ønskelig.

 

I menyen Timegodkjenning har uken status "Godkjent". Ved å holde musepeker over status, vises kommentar fra den ansatte som godkjente Timelisten. Godkjent uke kan oppheves ved å trykke "Opphev godkjenning". Via drilldown på den ansatte fås tilgang til Timelisten.

 

 

I Timelisten kan timene redigeres. Trykk først "Opphev godkjenning".

 

Trykk deretter "Rediger". Etter endring av Timelisten, trykkes "Godkjenn".

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse