Faktura

KID oppsett for avtalegiro

Meny > Innstillinger > Fakturainnstillinger

 

KID i Go må settes opp etter det som er angitt i avtalegiroavtale og kan bygges opp av følgende dynamiske referanser:

  • Kundenummer {CustomerNo}
  • Fakturanummer {InvoiceNo}

Rekkefølgen disse er satt i, samt antall siffer fra kundenummer og eventuelt fakturanummer, har innvirkning på posisjonen i KID for de ulike referansene.

I avtalegiroavtalen med Nets MÅ KID inneholde kundenummer da posisjonen på dette skal angis i avtalens KID-oppsett.

Det er viktig at antall siffer som hentes fra kundenummer til bygging av KID er minimum antall siffer i kundenummerserie. Det må eksempelvis ikke velges kun 5 siffer fra kundenummer til KID hvis serien er 6-sifret. Det første sifferet i kundenummeret vil ikke da bli med i KID.

Standardinnstillingene i Go vil generere en KID på 11 siffer inkl kontrollsiffer; 5 siffer fra kundenummer, 5 siffer fra fakturanummer + 1 kontrollsiffer. Felt for kundenummer er angitt foran fakturanummer og vil da sette kundenummeret fra og med posisjon 1 til og med 5. Standardinnstillingene på 11 siffer kan fint benyttes også ved avtalegiro. 

KID-oppsett_avtalegiro_fakturainnstillinger.png

Ønskes et annet oppsett er det svært viktig at dette blir korrekt ellers vil ikke avtalegirooppdragene fungere. 

Eksempel:

  • Kundenummerserie på klient er 6-sifret.
  • Fakturanummerserie på klient er 5-sifret.
  • Kundenummerets posisjon er angitt fra og med 3 til og med 8 i avtalegiroavtale.
  • KID-lengde inkl. kontrollsiffer er angitt til 16 med modulus 10 i avtalegiroavtale.

Oppsettet i Go kan da settes opp på følgende måte for å generere en korrekt KID.

KID-oppsett_avtalegiro_fakturainnstillinger_eksempel.png

Forklaring:

KID bygges av kundenummer {CustomerNo} og fakturanummer {InvoiceNo}.

Har angitt at 8 siffer skal hentes fra kundenummer, selv om kundenummerserien er på 6 siffer. Det vil da bli lagt til 2 ledende nuller foran kundenummeret.

Har angitt at 7 siffer hentes fra fakturanummer, selv om fakturanummerserien er på 5 siffer. Det vil da bli lagt til 2 ledende nuller foran fakturanummeret.

Ved generering av fakturanummer 12345 til kundenummer 300100 vil KID bli følgende:

00300100 (antall fra kundenummer) + 0012345 (antall fra fakturanummer) + kontrollsiffer = 0030010000123458 hvor kundenummer får posisjon 3 til 8.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse