Faktura

Lag inkassoforslag

Under utkast for inkasso, tar brukeren stilling til hva som skal godkjennes for overføring til inkassobyrå for inndriving. 

Her er det mulig å godkjenne enkeltfaktura, et markert utvalg eller alle.

Det er også mulig å sette faktura på vent. Disse vil ikke være mulig å godkjenne så lenge hake for dette står i.

Fjernes faktura fra listen, vil denne flyttes tilbake til purreliste med neste handling satt til «Ingen». Bruker må da ta stilling til videre oppfølging av faktura.

NB: Kreditnotaer blir ikke med i liste over hva som kan godkjennes for overføring til inkasso. Påse derfor at kreditnota er matchet mot faktura for å justere ned beløpet som skal inndrives.

Inkasso_utkast.png

Når faktura godkjennes vil denne flyttes over til fanen «Godkjent» i påvente av at inkassobyrået henter saken.

Inkassoselskapene vi er integrert mot krever at det skal være registrert postadresse på alle kunder som får fakturaer overført til inkasso. Vi har derfor en validering ved godkjenning av utkast som sjekker om det ligger info i adresselinje 1 og i postnummer-feltet på kundens kontaktkort. Er feltene tomme, vil godkjenningen feile.

Har det ved en feiltakelse blitt godkjent en faktura som likevel ikke skal overføres til inkasso, er det mulig å velge aktuell faktura og trykke «Fjern». Vil kun være mulig så lenge inkassobyrået enda ikke har hentet faktura og opprettet sak. Faktura vil da flyttes til purreliste med neste handling satt til «Ingen».

Når inkassobyrået henter faktura, påfører de et saksnummer og faktura flyttes videre til fanen «Åpne». Eventuelle posterte renter og gebyrer i Go, vil automatisk tilbakeføres siden inkassobyrået bare henter hovedstol på kravet og vil foreta ny renteberegning med påfølgende gebyrer.

Hvor ofte inkassobyrået sjekker for oppdateringer/henter nye saker, varierer fra aktør til aktør.

Automatisk godkjenning av fakturaoverføring

Det er mulig å aktivere innstillinger for at faktura automatisk godkjennes fra utkast lista og i praksis overføres automatisk til inkassobyrå når neste steg tilsier det.

Dette gjøres under purreinnstillingene i Go. Her haker man av for "Godkjenn automatisk fakturaoverføring til <utvidelsesnavn>". Man har da også mulighet til å avgrense fra og med når faktura skal godkjennes automatisk. Dette er særlig hensiktsmessig i tilfeller hvor man har åpne poster som ikke skal overføres til inkassobyrå, for eksempel ved konvertering til Go. Man setter da en dato som avgrenser fra og med hvilken fakturadato nye faktura automatisk blir godkjent for inkassobyrå.

mceclip0.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse